คนแห่ชมขบวนยาตราทัพพระเจ้าตากฯ ครั้งแรกในประเทศไทย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแสนสุข เผยจุดประสงค์ จัดขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาติ ด้านอาจารย์สาขาประวัติศาสตร์ ชี้ อาจเป็นการนำประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นแลนมาร์คให้กับ จ.ชลบุรี

 

เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 ณ ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการจัดงาน "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" พร้อมริ้วขบวนยาตราทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทยและปลุกจิตสำนึกให้รักในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 

รูปภาพ ริ้วขบวนยาตราทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

กฤษฎา ผลากอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวว่า งานแห่ริ้วขบวนยาตราทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นโครงการของทางทหารเรือสัตหีบ ซึ่งจะเคลื่อนขบวนทัพพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จทัพทางน้ำ จากจังหวัดจันทบุรีไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวางแผนประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้งานออกมาให้ได้ดีที่สุด

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวต่อว่า ตนรู้สึกปลื้มปีติและดีใจที่ประชาชนให้ความสนใจมาร่วมชมงานเป็นจำนวนมากและดีใจที่ตนได้เป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว อีกทั้งยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันดีงามที่ควรรักษาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย

 

ภัณฑิราภา ซามาตร อายุ 57 ปี พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้เข้าร่วมงานตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานนี้และตั้งใจมาแจกอาหารและขนมแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน โดยการจัดงานนี้ขึ้นถือเป็นเรื่องดีที่ประชาชนจะได้สำนึกในพระคุณของพระเจ้าตากมหาราช  และในอนาคตตนอยากให้มีการจัดงานนี้ขึ้นอีก เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่าน

 

เสงี่ยม อินทร์พรหม อายุ 74 ปี  นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า งานนี้ถือเป็นงานแรกที่มีการจัดงานแห่ริ้วขบวนพระเจ้าตากสินมหาราช ตนเข้ามาร่วมงานทั้ง 2 วันด้วยความตื้นตันใจ โดยตนมองว่าการที่รัฐบาลจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้คนได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทำเพื่อประเทศไทยและให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันมากขึ้น

 

อาจารย์สุมาลี พันธุ์ยุรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การจัดงานแห่ริ้วขบวนยาตราทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในมุมมองตนคิดว่าเป็นการสร้างประเพณีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจให้กับจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นการนำประวัติศาสตร์ชาติไทยมาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดชลบุรี ทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น

 

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation