ทางเท้าถนนลงหาดบางแสนชำรุด นิสิตและชาวบ้านแสนสุขโวยเดินทางไม่สะดวก วอนให้ผู้ดูแลแก้ปัญหา ด้านเทศบาลเผยซ่อมแซมครั้งสุดท้าย 16 ปีก่อน สาเหตุชำรุดคือดินยุบ เร่งสำรวจจุดชำรุดเตรียมแผนซ่อมบำรุงในอนาคต

 

เนื่องจากบริเวณถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการทำทางเท้าสำหรับให้ประชาชนสัญจรไปมา แต่พบว่ามีการชำรุดเสียหายจึงได้มีการซ่อมแซม แต่เมื่อทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ตรวจสอบ พบว่าทางเท้าของถนนลงหาดบางแสนยังมีการชำรุดเสียหายอยู่หลายจุด

 

ปิยธิดา สุวรรณวิจิตร นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้ใช้ทางเท้ารายหนึ่ง กล่าวว่า ตนไม่เคยเห็นว่ามีการซ่อมทางเท้าที่มีการชำรุด รู้สึกว่าเวลาเดินแต่ละครั้งมีความลำบากจากพื้นกระเบื้องที่แตกหัก จึงอยากให้มีการซ่อมพื้นที่บริเวณนี้

 

วิลาวรรณ กาลานุกาล บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ใช้ทางเท้ารายหนึ่ง กล่าวว่า ตนเคยเดินทางเท้าบ้างเป็นบางครั้ง รู้สึกว่าลำบากตอนเดิน โดยเฉพาะตอนฝนตกจะมีน้ำขังในหลุม เวลาเหยียบลงไปจะมีน้ำออกมาจากพื้นจนเลอะเท้า โดยส่วนตัวอยากให้มีการแก้ไข ซึ่งไม่ต้องแก้ไขโดยการปูพื้นเป็นอิฐตัวหนอนหรือกระเบื้องก็ได้ อาจเป็นการเทปูนให้เป็นพื้นทางเท้าเรียบ ๆ เพื่อผู้ใช้จะได้เดินทางสัญจรสะดวก

 

บังอร ยงกุล อายุ 47 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ผู้ใช้ทางเท้าอีกรายหนึ่ง กล่าวว่า ตนเคยเห็นว่าบริเวณทางเท้าถนนลงหาดบางแสน เคยมีการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเมื่อปีที่แล้ว คาดว่าสาเหตุที่ทางเท้าชำรุดอีกครั้งน่าจะเป็นเพราะตอนสร้างเทยางมะตอยไม่ดี ประกอบกับมีฝนตก น้ำขัง และรถจักรยานยนตร์วิ่งบนทางเท้า ทำให้ทางเท้าเกิดการชำรุดอีกครั้ง ส่วนตัวคิดว่าเส้นทางเท้าของถนนลงหาดบางแสนที่ชำรุดเป็นอุปสรรคในการเดิน ซึ่งก็เคยเห็นคนเดินสะดุดจากพื้นทางเท้าที่ไม่เรียบอยู่บ่อยครั้ง


รูปภาพ ทางเท้าถนนลงหาดบางแสน บริเวณ ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง

 

เสรี ศรีวิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ทางเท้าถนนลงหาดบางแสนมีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 16 ปีก่อน จุดที่ชำรุดเสียหายของทางเท้าถนนลงหาดบางแสนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่มีร้านค้า เนื่องจากทางเทศบาลได้มีการตั้งบ่อพักให้ทางร้านค้าทิ้งเศษอาหารซึ่งจะไหลไปตามท่อใต้ทางเท้า ทำให้มีหนูที่พยายามขุดดินบริเวณท่อเพื่อตามกลิ่นอาหาร ดินบริเวณดังกล่าวจึงเกิดการทรุดตัว และส่งผลให้พื้นทางเท้าด้านบนเกิดการทรุดตัว

 

เสรี กล่าวต่อว่า ส่วนของการซ่อมแซมในปัจจุบัน กำลังสำรวจพื้นที่ทางเท้าเพื่อวางแผนซ่อมแซมในอนาคต ซึ่งตอนนี้มีทางเลือกในการซ่อมทางเท้า 2 ทางคือ การปูกระเบื้องบนทางเท้าเหมือนเดิม ซึ่งอาจมีปัญหาในการยุบตัวอีกครั้ง แต่สะดวกในการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ กับการทำคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete) ซึ่งจะเป็นการเทคอนกรีตบนถนนทีเดียวทำให้ไม่มีปัญหาถนนยุบตัวอีก แต่หากท่อระบายน้ำชำรุดจะต้องพังพื้นคอนกรีตเพื่อลงไปซ่อมแซม ซึ่งจะพิจารณากันอีกทีในอนาคต ส่วนเบื้องต้นทางเทศบาลจะซ่อมแซมพื้นถนนที่เสียหายตามที่ประชาชนแจ้งมาก่อน

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation