นักท่องเที่ยวบางแสนก่อรถติดช่วงเทศกาล เหตุวนหาที่จอดรถ เจ้าหน้าที่เผยรถติดในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญ แนะ หากแก้ปัญหาที่จอดรถและการจราจรได้จะช่วยสร้างรายได้และเพิ่มนักท่องเที่ยวให้พื้นที่ตำบลแสนสุข

 

จากสถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าในปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีจำนวนมากขึ้นจากปี 2559 ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ จาก 1,111,247 คน เป็น 1,217,968 คน เพิ่มขึ้นถึง 106,721 คน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่แสนสุข

 

วชิรวิทย์ มณีรัติการ อายุ 32 ปี พนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน กล่าวว่า มาเที่ยวชายหาดบางแสนในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น.  ปัญหาหลักที่พบ คือ ไม่มีที่จอดรถ จะแก้ปัญหาโดยการขับรถวนจนกว่าจะได้ที่จอด ซึ่งเคยขับรถวนนานถึง 1 ชั่วโมง เพราะตอนนั้นการจราจรหนาแน่นมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการขับนานกว่าปกติ

 

พรประภา วิริยะสฐากูร อายุ 33 ปี นักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจากกรุงเทพฯ กล่าวว่า ยังไม่เคยประสบปัญหาเรื่องไม่มีที่จอดรถ เพราะตนเลือกมาเที่ยวชายหาดบางแสนในวันธรรมดาแทนที่จะมาในวันหยุด เพราะเกรงว่าช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์รถจะติดและเกิดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ

 

เทวัน แสวงผล อายุ 27 ปี ผู้ประกอบการร้านปลาหมึกย่างกุ้งเผาบริเวณชายหาดบางแสน กล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณชายหาดพบเห็นเป็นประจำ นักท่องเที่ยวจะแก้ปัญหาโดยการนำรถไปจอดในโรงแรม มีค่าที่จอดรถ 40 บาท หากที่จอดรถในโรมแรมหมดจะต้องวนหาที่จอดต่อไป ซึ่งก็มีเสียงบ่นจากนักท่องเที่ยวที่มาจอดรถไม่ทันบ้าง โดยในช่วงเทศกาลที่จอดบริเวณชายหาดบางแสนจะเต็มตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป

 

กัลฐิพัฒน์ กัลประเสิร์ฐ อายุ 44 ปี เจ้าของร้านน้ำกาแฟโบราณบริเวณชายหาดบางแสน กล่าวว่า ในช่วงเย็นของเทศกาลใหญ่หรือช่วงบางแสนน้ำใสจะมีปัญหารถติดเป็นปกติ แต่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ ด้านนักท่องเที่ยวจะมีบ่นเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอบ้างแต่ไม่บ่อยนัก โดยหากหาที่จอดรถไม่ได้หรือเจอการจราจรที่ติดขัดมาก นักท่องเที่ยวจะวนรถหรือไปจอดทางด้านหลัง ส่วนที่จอดรถของนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการนั้นจะแยกกัน โดยรถของผู้ประกอบการจะให้จอดบริเวณที่ทางเทศบาลเป็นคนจัดไว้ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฝั่งตรงข้ามกับชายหาดบางแสน ซึ่งตนพอใจกับการดูแลจัดการของเทศบาลในปัจจุบันแล้ว

 

พรวิภา เกตุสุวรรณ อายุ 25 ปี เจ้าของร้านอาหารบริเวณชายหาดบางแสน กล่าวว่า ช่วงที่บางแสนมีปัญหารถติดมาก คือ ช่วงเทศกาลและวันอาทิตย์ ซึ่งกว่าสภาพการจราจรเบาบางก็เป็นเวลา 20.0021.00 น.  ส่วนปัญหาที่จอดรถบริเวณชายหาดบางแสนไม่เพียงพอจะมีส่วนเสริมจากบริการรับฝากรถของโรงแรม แต่ถ้าที่จอดรถเต็ม นักท่องเที่ยวจะวนกลับมาหาที่จอดรถอีกครั้งหรือขับไปที่แหลมแท่นแทน ซึ่งการวนรถก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจราจรติดขัด แต่จะมีตำรวจจราจรเข้ามาประจำการคอยดูแลทั้งวัน

 

ธุวานันท์ สุขโชค นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ช่วงเวลาที่การจราจรเริ่มหนาแน่นในบริเวณถนนเลียบชายหาดบางแสน ตั้งแต่ 12.00 – 17.00 น. ในส่วนที่จอดรถจะมีให้บริการตลอดแนว ปกติถนนบริเวณบางแสนมี 4 เลน แต่หากอยู่ในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ริมทั้งสองฝั่งจะกลายเป็นที่จอดรถแทน ทำให้ถนนในช่วงนั้นเหลือแค่ 2 เลน คือเลนไปและเลนกลับ อีกทั้งมีการจัดการจราจรให้เป็นแบบเส้นทางเดียวในช่วงวันอาทิตย์ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น โดยมีตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ ซึ่งปัญหาส่วนมากเกิดจากนักท่องเที่ยววนหาที่จอดรถ

 

กฤษฎา ผลากอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวว่า ปัญหาที่จอดรถส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจอดรถในพื้นที่สาธารณะที่ไม่สามารถจอดได้ ไม่เคารพกฎระเบียบ จอดซ้อนคัน  กั๊กที่ไว้จนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ซึ่งในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ดูแลแก้ไข ในกรณีที่จอดรถไม่เพียงพอ เนื่องจากบริเวณชายหาดบางแสนมีพื้นที่จำกัด จึงได้ให้รถจอดเลียบถนนติดชายทะเลซึ่งเป็นของเทศบาล โดยถนนมีความยาว 20 เมตร มีที่จอดรถสำหรับคนพิการ 11 จุดและมีที่จอดรถส่วนของเอกชนที่เป็นโรงแรมบริเวณนั้น  วันไหนที่มีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากจะมีการตีเส้นริมถนนเป็นสองแถวเพื่อทำเป็นที่จอดรถชั่วคราว ซึ่งตอนนี้มีแผนในการหาพื้นที่สร้างที่จอดรถใหม่โดยทำเป็นตึกอาคารจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวคล้ายกับของพัทยา โดยเทศบาลจะเป็นคนดูแลเอง

 

อาจารย์วรรณภา อุดมผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากความคิดเห็นของตน เห็นว่าสิ่งที่ทางแสนสุขยังไม่สามารถบริหารจัดการได้คือการจราจรและปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิด ทำให้การจำกัดนักท่องเที่ยวค่อนข้างยาก โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่น (High season) บางแสนจะมีการจราจรหนาแน่นมาก นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว เพราะเป็นพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากและสามารถเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย

 

อาจารย์วรรณภา กล่าวต่อว่า หากเทียบการจัดการระหว่างชายหาดบางแสนและเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทางพัทยาจะมีการจัดระเบียบการจราจรที่ดีกว่า เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย มีการท่องเที่ยวตลอดทั้งวันทั้งคืน ทำให้มีการจราจรแบบทางเดียว ห้ามจอดรถบริเวณหาดพัทยา แต่ให้จอดบริเวณแหลมบาลีฮาย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีเอกชนเข้ามาซื้อสัมปทานจัดการสร้างที่จอดรถตึกสูง ลดปัญหาการจราจรได้ค่อนข้างดี ไม่เหมือนกับทางบางแสนที่มีพื้นที่จำกัดและมีแหล่งท่องเที่ยวน้อย ทำให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวและจัดการที่จอดรถค่อนข้างยาก

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวต่อว่า แนวโน้มในการพัฒนาชายหาดบางแสนและพื้นที่ใกล้เคียง หากมีการเพิ่มพื้นที่จอดรถอย่างเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวและสร้างได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้น รวมถึงลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในวันหยุดได้อีกด้วย เพราะ สาเหตุของปัญหาการจราจรติดขัดมาจากการหาที่จอดรถของนักท่องเที่ยว แต่หากจะให้สร้างที่จอดรถเหมือนพัทยาก็คงเป็นการยาก เพราะมีนโยบายการห้ามสร้างตึกสูงใกล้กับธรรมชาติ เนื่องจากเป็นการบดบังทัศนียภาพ

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation