จำนวนนิสิตลดลง พบหอพักมีห้องว่างจำนวนมาก เจ้าของเร่งปรับตัวลดค่าเช่า ด้านคอนโดฝ่ายนิติบุคคลยืนยัน ผู้สนใจสามารถต่อรองราคาได้ นิสิตเผยอยู่คอนโดคุ้มกว่า ราคาต่างกับหอพักไม่มาก แต่บังคับจ่ายช่วงปิดเทอม

 

จากกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการปรับลดจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560 พบว่าสถิติจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 มีนิสิตลดน้อยลงถึงร้อยละ 20.26 ผู้ประกอบการหอพักประสบปัญหาต่อเนื่องจากจำนวนที่ลดลงของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เช่าเก่าเรียนจบไป ผู้เช่าใหม่ลดน้อยลง โดยนิสิตส่วนใหญ่สนใจเช่าหอพักที่อยู่ใกล้แหล่งร้านค้าและมหาวิทยาลัย ส่งผลทำให้หอพักที่ตั้งอยู่ไกลออกไป มีผู้เช่าน้อยลง ปัจจุบันยังคงเหลือห้องว่างให้เช่าเป็นจำนวนมาก ส่วนคอนโดนั้นประสบปัญหาน้อยเนื่องจากมีกลุ่มผู้เช่าเป็นบุคคลภายนอกร่วมด้วย

 

ณรงค์ พาท้วม ผู้ดูแลหอพักล.แมนชั่น ถ.บางแสนสาย 3 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ทางหอพักมีนิสิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากรุ่นเก่า ๆ ก็จบออกไป รุ่นใหม่ที่เข้ามาก็น้อยลง ห้องว่างตอนนี้มี 10 กว่าห้องซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครมาติดต่อขอเช่า หอตนไม่มีโปรโมชั่นลดราคา เพราะไปสำรวจหอพักในละแวกดูแล้ว พบว่าไม่มีการลดราคาเช่นกัน ช่วงปิดเทอมหอพักเงียบมากแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบจากการที่นิสิตลดลงเท่าไรนัก เพราะทางหอก็ยังพอมีนิสิตมาเช่าอยู่บ้าง

 

ไอ่ ฐานทัพไทย แม่บ้านหอพักคุณยาย ถ.บางแสนสาย 3 ซอย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ปีนี้ทางหอพักยังมีนิสิตให้ความสนใจเข้ามาเช่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ดีขึ้นจากปีที่แล้วมาก เป็นช่วงที่เด็กในหอเรียนจบไปและเด็กใหม่น้อยลง ห้องว่างเหลือเยอะจนทำให้หอพักต้องปรับตัวโดยการลดค่าเช่าหอลงจาก 4,200 เหลือ 3,500 บาทต่อเดือน และฟรีค่าเช่า 1 เดือนในช่วงปิดเทอม ซึ่งก็สามารถดึงความสนใจของนิสิตได้

 

พัชรี ชื่นศิริ พนักงานฝ่ายนิติบุคคลคอนโดนลินพร ถ.บางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า เนื่องจากห้องเป็นแบบปล่อยให้ซื้อเหมือนคอนโด แต่ละห้องจึงมีเจ้าของอยู่แล้ว ซึ่งเป็นนิสิตและคนภายนอก บางห้องก็พบปัญหาไม่มีนิสิตมาเช่าเนื่องจากมีนิสิตน้อยลงซึ่งเป็นส่วนน้อย เพราะทางเจ้าของห้องเองก็จะพยายามหาคนมาเช่าและต่อรองราคากัน โดยแต่ละห้องราคาไม่เท่ากัน ราคาโดยประมาณคือ 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถ้านิสิตสนใจก็สามารถพูดคุยเรื่องขอลดค่าเช่ากับเจ้าของห้องได้

 

รูปภาพ ป้ายหอพักมีห้องว่าง

 

ดลฤทัย นิยมเดชา พนักงานฝ่ายนิติบุคคลคอนโดบูรพาบิซ ถ.ลงหาดบางแสน ซอย 16 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ทางคอนโดบูรพาบิซแม้จะอยู่ไกล แต่ไม่มีผลกระทบอะไร เจ้าของห้องแต่ละห้องจะมีการหาคนมาเช่า หลายห้องให้เช่าในราคาถูก โดยราคาห้องที่ถูกสุดตอนนี้อยู่ที่ 5,500 บาทต่อเดือน มีส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบ มีการปรับปรุงด้านบริการส่วนกลางต่าง ๆ ตลอด ทั้งนี้ผู้เช่าสามารถต่อรองกับเจ้าของห้องเรื่องราคาได้ในช่วงปิดเทอม

 

มีนา สุขพงษ์ไทย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเลือกอยู่หอนอกเพราะต้องการความส่วนตัว และความสะดวกสบายจากบริการต่าง ๆ ภายในหอพัก โดยค่าเช่าหอที่ตนอยู่นั้นราคา 3,000 บาทต่อเดือนซึ่งมองว่าไม่แพงเกินไป แต่ทางหอมีการบังคับจ่ายค่าเช่าในช่วงปิดเทอมซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่า ตนมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์เพราะส่วนใหญ่ปิดเทอมตนก็ไม่ได้อยู่หอพัก

 

รัชนีกร จ๋อมพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนชอบอยู่หอนอกเพราะรู้สึกอิสระ ไม่ชอบความวุ่นวาย รู้สึกว่าหอในคนเยอะไป ต่างจากหอนอกที่ตนสามารถเลือกอยู่คนเดียวได้ ปัจจุบันเลือกหอพักที่อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย เพราะต้องการความสงบโดยค่าเช่าอยู่ที่ 9,000 บาทต่อเดือน ซึ่งตนเช่าแค่ 1 เดือนเพราะมีการเปลี่ยนหอพักบ่อย หลายหอมีการบังคับจ่ายค่าเช่าช่วงปิดเทอม ซึ่งเป็นช่วงที่ตนไม่ได้อยู่หอ ถ้าเจอหอพักราคาถูกก็จะยอมจ่ายเพราะถือเป็นค่าฝากของ แต่ถ้าหอพักราคาแพงก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น

 

พลอยไพลิน อยู่ยืน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนอยู่คอนโดเพราะคิดว่าคอนโดนั้นปลอดภัยมากกว่าหอพัก และยังมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า สะอาด มีส่วนกลางที่ให้ความสะดวกสบาย ซึ่งค่าเช่าอยู่ที่ 5,500 บาทต่อเดือน ตนคิดว่าเป็นราคาที่แพงกว่าหอพักไม่มากและคุ้มค่ากว่า ช่วงปิดเทอมจ่ายค่าเช่าตามปกติเนื่องจากเป็นไปตามสัญญา ซึ่งช่วงปิดเทอมบางครั้งตนก็ยังสามารถพักอยู่คอนโดได้เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบ

 

อาจารย์ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การที่ทางหอพักหลายแห่งมีผู้เข้าพักน้อยลงนั้นอาจมีปัจจัยได้ 2 ทางคือ การลดจำนวนลงของนิสิตและการเพิ่มขึ้นของคอนโด เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องไม่เจาะกลุ่มเป้าหมายแค่นิสิตเพียงกลุ่มเดียว เนื่องจากกลุ่มนิสิตเป็นกลุ่มที่มีการย้ายเข้าย้ายออกบ่อย จึงเกิดการสร้างคอนโดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับกลุ่มผู้เช่าภายนอก

 

อาจารย์ศศิวุฑฒิ์ กล่าวต่อว่า ผู้ปกครองของนิสิตที่มีกำลังทรัพย์ค่อนข้างสูงนั้นจะซื้อห้องให้นิสิตพักอยู่ เพื่อความสะดวกสบายและเป็นความส่วนตัวของนิสิต เมื่อนิสิตจบไปก็จะได้ปล่อยให้ผู้อื่นเช่าต่อ หรือปล่อยไว้ให้เป็นช่องทางหารายได้ของนิสิต ซึ่งค่าเช่าห้องคอนโดนั้นสูงกว่าค่าเช่าหอพักไม่มาก ทำให้นิสิตปัจจุบันนิยมอยู่คอนโดมากขึ้นด้วย ในส่วนนี้จึงทำให้หอพักทั่วไปได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดจากจำนวนนิสิตที่ลดลง และยังได้รับผลกระทบจากความนิยมในการเลือกที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปของนิสิตด้วย

 

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อทางหอพักได้รับผลกระทบแล้วก็ควรมีการปรับตัว เพื่อดึงดูดความสนใจของนิสิต อาจจะใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มการเข้าถึงเพื่อให้เป็นที่รู้จักภายในหมู่นิสิต และอาจลดค่าเช่าหอลง เพราะส่วนตัวมองว่าตอนนี้ราคาค่าเช่าหอพักและคอนโดนั้นต่างกันไม่มากนัก จึงอาจทำให้นิสิตรู้สึกว่าเพิ่มจำนวนเงินไม่เท่าไรก็ได้อยู่คอนโดแล้ว ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่สะดวกสบายกว่าหอพักมาก

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation