เชิญชมคอนเสิร์ต ZOMBEAT: Speed Up Your Heart ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

ZOMBEAT: Speed Up Your Heart เป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลที่จัดขึ้นโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาการตลาดเชิงกิจกรรมและการเป็นผู้อุปถัมภ์ (Event Marketing and Sponsorship) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และได้ปฏิบัติงานจริง สร้างความตระหนักรู้และให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมกับการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

ส่วนรูปแบบของกิจกรรมจัดให้เป็นคอนเสิร์ตที่เชิญศิลปินมาหลายวง ได้แก่ Paradox, Yes'Sir Days และวง ADnaline อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีโซนบูธอาหาร ฟู้ดทรัค และบูธกิจกรรมจากสปอนเซอร์ผู้ใจดีต่าง ๆ มาแจกของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก

คอนเสิร์ตจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 – 21.30 น. บริเวณลานข้างร้าน Warehouse (บางแสนไนท์พลาซ่าเก่า) จังหวัดชลบุรี และราคาบัตรอยู่ที่ใบละ 350 บาท

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมอบให้กับโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากต่อไป

 

 

© 2017 COCONEWS JR13