ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลแสนสุขมีน้ำเสียเฉลี่ย 16,000 ลบ.ม./วัน การรองรับน้ำเสียของเทศบาลนั้นสามารถส่งต่อไปยังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำได้สองแห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ 14,000 ลบ.ม./วัน และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำคลองบางโปรง แห่งที่สองตั้งอยู่ที่ถนนเนตรดี ซอย 5 ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ 9,000 ลบ.ม./วัน และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่หาดวอนนภา

 

ด้านกระบวนการจัดการน้ำเสียจะเริ่มจากครัวเรือน ไหลไปสู่บ่อดักขยะ เพื่อคัดกรองขยะออกมา แล้วนำไปแยกประเภทขยะเพื่อจัดการต่อไป หลังจากคัดกรองขยะแล้ว น้ำเสียจะถูกส่งต่อไปยังบ่อดักไขมัน จากนั้นเข้าสู่ระบบการบำบัดน้ำเสีย มีการใช้จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย จากนั้นจึงแยกจุลินทรีย์ออกจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอนเพื่อให้ได้น้ำใสอยู่ส่วนบนของถังตกตะกอน ซึ่งมีคุณภาพน้ำดีขึ้นและระบายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ข้อมูลวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จากเทศบาลเมืองแสนสุข คือ การอาบน้ำควรใช้ฝักบัวจะทำให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หากใช้อ่างอาบน้ำจะสิ้นเปลืองน้ำถึง 110 – 200 ลิตร การการแปรงฟันควรน้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียง 0.5 – 1.0 ลิตร หากปล่อยน้ำไหลออกจากก๊อกตลอดการแปรงฟันจะสิ้นเปลืองน้ำถึง 20 – 30 ลิตรต่อครั้ง การล้างรถควรรองน้ำใส่ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือเครื่องมือล้างรถมาจุ่มน้ำลงในถัง หากใช้สายยางจะเสียน้ำมากเป็นปริมาณถึง 150 – 200 ลิตรต่อครั้ง การรดน้ำต้นไม้ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกโดยตรง หากเป็นพื้นที่กว้างก็ควรใช้สปริงเกอร์ และการซักผ้าขณะที่ทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา เพราะว่าจะสิ้นเปลืองน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 9 ลิตรต่อนาที

 

ที่มา เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation