ข้อมูลจากเทศบาลเมืองแสนสุข พบว่า ในพื้นที่บางแสน มีผู้ประกอบการร้านค้าและนักท่องเที่ยวนำกล่องโฟมมาใช้ มากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงและอันตราย เพราะในโฟมมีสารก่อมะเร็ง เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิง สำหรับผู้ชายเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งตับ ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม เพราะจะทำให้ลูกมีโอกาสสมองเสื่อม เอ๋อ หรือพิการได้ อีกทั้งโฟมยังทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุขจึงจัดโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในชายหาดบางแสน ซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาขยะล้นเมืองและพื้นที่ฝังกลบขยะมีไม่เพียงพอ รวมถึงกล่องโฟมใส่อาหารหากนำมาใช้ไม่ถูกวิธี อาจมีสารพิษเจือปนลงสู่อาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการให้ผู้ประกอบการค้า ลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ด้วยการหาวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาใช้ทดแทน จึงได้ทำโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนขึ้นมา

 

ข้อมูลโดย เทศบาลเมืองแสนสุข

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation