Twitter

จังหวัดชลบุรีมีเยาวชนตั้งครรภ์ติดอันดับ 1 ของประเทศ สาธารณสุขชลบุรีแจงมีแนวโน้มลดลง ฝ่ายกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาชี้ นิสิตที่ตั้งครรภ์ยังมาเรียนได้ตามปกติ

          จากสถิติของกรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี พ.ศ. 2558 (ล่าสุด) พบว่า จังหวัดชลบุรีมีอัตราการคลอดบุตรของเยาวชนอายุ 15 - 19 ปี เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จำนวน 3,286 คน จากผู้หญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมด 49,191 คน หรือคิดเป็น 66.8% รองลงมาเป็นจังหวัดนครนายก ระยอง และประจวบคีรีขันธ์ตามลำดับ

          นายมานพ เชื่อมทอง รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยกับทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ว่า สถิติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงในจังหวัดชลบุรีจากกรมอนามัยที่สูงขึ้นนั้น เกิดจากประชากรจากที่เข้ามาอาศัยประกอบอาชีพและใช้แรงงานในชลบุรี จึงทำให้ยอดโดยรวมดูสูงขึ้น จากข้อมูลสายใยรัก จังหวัดชลบุรี ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีอัตราการคลอดของเยาวชนเฉลี่ยอายุ 15 - 19 ปี  ทั้งสิ้น 3,303 คน จากทั้งหมด 53,145 คน จากรายงานล่าสุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และรายงานสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา อัตราการคลอดในหญิงวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี ของจังหวัดชลบุรี เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่าปี พ.ศ. 2555 - 2559 มี 67.8 คนต่อพันคน , 54.9 คนต่อพันคน , 58.21 คนต่อพันคน , 49.89 คนต่อพันคน และ 47.34 คนต่อพันคน ตามลำดับ และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

          นายเสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับนิสิตที่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมาก และไม่ได้ละเลยเรื่องการตั้งครรภ์ของนิสิต เพราะในปัจจุบันนี้สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าแต่ก่อน จึงมีวิธีการช่วยเหลือและแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพของนิสิตที่ตั้งครรภ์ ซึ่งทางกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนิสิตที่ตั้งครรภ์สามารถมาเรียนได้ตามปกติ โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นของกลุ่มงานแนะแนวและวิจัยนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย

         นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กลุ่มงานแนะแนวและวิจัยนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อนิสิตกลุ่มนี้ เพราะมีศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตอยู่ในส่วนของงานแนะแนว โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษา หากไม่กล้าเข้าไปปรึกษาสามารถโทรไปปรึกษาได้ โดยกลุ่มงานแนะแนวจะร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคลินิกเพื่อนใจวัยใส ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน รวมทั้งมีโครงการ Safe sex ที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่นิสิตเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ของนิสิตทางมหาวิทยาลัยจะแก้ไขปัญหาร่วมกันกับนิสิตและผู้ปกครอง อีกทั้งยังให้ข้อมูลว่า มีหน่วยงานใดรองรับเรื่องการฝากครรภ์ วางแผนร่วมกับนิสิตและให้เบอร์ติดต่อ หากนิสิตมีปัญหาสามารถโทรมาปรึกษาได้ และยังย้ำอีกว่าหากมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้นิสิตตระหนักว่าอย่าตัดสินใจเอง ให้มาปรึกษาผู้ใหญ่เพราะมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

          นิสิตหญิงที่ตั้งครรภ์รายหนึ่ง กล่าวว่า ตนตั้งครรภ์ขณะที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อทราบครั้งแรกมีความวิตกกังวลว่าจะเรียนไม่จบ จึงนำเรื่องไปปรึกษาครอบครัว ประกอบกับได้รับกำลังใจที่ดี ด้านการเรียนมีการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยจึงทราบว่าสามารถมาเรียนได้ตามปกติ ตนจึงมาเรียนตามปกติและไม่ได้รู้สึกอายแต่อย่างใด เพราะมีเพื่อนที่เข้าใจและให้ความช่วยเหลือ บางครั้งถูกคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจพูดเชิงดูถูก แต่ก็ไม่ได้เก็บมาคิดน้อยใจกลับเป็นแรงผลักดันที่ดีในด้านการใช้ชีวิตและการเรียน ขณะนี้ตนได้กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 และได้คลอดบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          “ไม่อยากให้ทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเราคิดที่จะทำแท้ง อยากให้สู้ต่อไป ถึงแม้จะท้อบ้างก็ตาม จิตใต้สำนึกของความเป็นแม่มันจะมีในตัวเราเอง ไม่ต้องอายที่จะมาเรียนหนังสือ และเมื่อคลอดก็เลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุด เพราะทุกคนสามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมที่ดีได้” นิสิตหญิงที่ตั้งครรภ์รายหนึ่ง กล่าว

Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492