ปัญหาที่จอดไม่เพียงพอของคณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทำให้นิสิตต้องจอดบนทางเท้าและริมถนน ทั้งผิดวินัยและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

จากการลงพื้นที่สำรวจที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ พบว่าคณะที่มีปัญหาเรื่องการจอดรถบนทางเท้าที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีพื้นที่ให้จอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 170 ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประมาณ 50 ที่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนรถที่นิสิตนำมา ส่งผลให้มีรถจักรยานยนต์ของนิสิตจอดบนทางเท้าและริมฟุตบาทเป็นอุปสรรคต่อรถที่สัญจรไปมาบนท้องถนน

 

พงศธร ตันฮะ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ประสบปัญหา กล่าวว่า ด้วยสถานที่จอดรถของนิสิตเป็นเป็นบริเวณหน้าอาคารสหศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และคณะโลจิสติกส์) ซึ่งไม่เพียงพอต่อนิสิตจำนวนมาก จนต้องนำรถไปจอดที่ลานจอดรถของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงอยากให้มีการจัดการจัดสรรพื้นที่จอดให้รองรับจำนวนรถของนิสิตทั้ง 3 คณะ

 

รูปภาพ ที่จอดรถหน้าอาคารสหกิจศึกษา ฝั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

รัตน์ติมา วรรณศิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ประสบปัญหากล่าวว่า พื้นที่จอดรถไม่เคยพอ ยิ่งเห็นปัญหาได้ชัดเจนเมื่อตึก QS1 เปิดใช้ฝั่งอาคารเรียนรวม ทำให้นิสิตต่างคณะมาเรียนเพิ่มขึ้น แต่ที่จอดรถยังเท่าเดิม ปัญหาที่พบคือต้องจอดรถซ้อนติดกัน ถ้าที่จอดรถเต็มทั้ง 2 ฝั่งก็ต้องนำรถไปจอดบนฟุตบาทฝั่งคณะศิลปะกรรม 3 บางครั้งตนเข้าเรียนสายเพราะหาที่จอดรถไม่ได้

 

รัตน์ติมา กล่าวเสริมอีกว่า การที่นิสิตจอดรถจักรยานยนต์ริมฟุตบาทอาจเป็นเพราะพื้นที่จอดรถตรงกลางตัวอิฐปูพื้นถูกรากไม้ดันขึ้นมาจนไม่สามารถนำรถเข้าไปจอดในจุดนั้นได้

           

บงกชพร ศรีเทพ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ประสบปัญหาพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอ เผยว่า ที่จอดรถสำหรับคณะศึกษาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนรถที่นิสิตนำมาและยังมีคณะอื่นที่เข้ามาเรียนที่ตึกทำให้จำนวนรถที่นิสิตนำมาจอดยิ่งเพิ่มขึ้น

           

สมบูรณ์ โนสี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ที่จอดรถบนทางเท้าเดิมทีทางคณะไม่อนุญาตให้นิสิตนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอด แต่ทางคณะไม่มีพื้นที่เพียงพอให้นิสิตจอดรถจึงอนุโลมให้นิสิตสามารถนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดบนทางเท้าได้จนลามไปถึงบนถนนริมฟุตบาท 

        

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation