นิสิตแห่ใช้พื้นที่รอบมหาวิทยาลัยแทนศูนย์กิจกรรม เหตุพื้นที่ไม่เพียงพอ ด้านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เผย มีแผนสร้างลานอเนกประสงค์เพิ่มในอนาคต 

 

จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ พบว่า พื้นที่ทำกิจกรรมโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่ต้องการพื้นที่ในการทำกิจกรรมและการซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ พื้นที่ภายในคณะไม่เอื้ออำนวย ทำให้นิสิตต้องแห่ไปใช้พื้นที่อื่น ๆ ในการทำกิจกรรมแทน ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่คนในพื้นที่มาเป็นเวลานาน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่นิสิตเลือกใช้เพื่อทำกิจกรรม นอกเหนือศูนย์กิจกรรมนิสิตที่มีให้ คือ บริเวณพื้นที่ด้านหลังสนามเชาว์ มณีวงศ์, บริเวณสวนนันทนาการ, บริเวณหน้าศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน, อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี, หน้าอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา, ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, ลานจอดรถด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และสวน 50 ปี เทา-ทองหน้าโรงแรมเทาทอง

 

 

จาฏุพัจณ์ นาคเพชร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รองประธานชมรมดาบสากล ผู้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมชมรมบริเวณหลังสนามเชาว์ กล่าวว่า ตนเคยทำเรื่องขอห้องชมรมกับสภาองค์การนิสิต แต่ทางสภาองค์การนิสิตแจ้งว่าไม่มีห้องชมรมให้และไม่สามารถขอห้องชมรมบริเวณศูนย์กิจกรรมได้ ตนจึงติดต่อกองกีฬา ทางกองกีฬาจึงจัดสรรห้องชมรมให้ ซึ่งด้านหลังสนามเชาว์ สมาชิกชมรมทุกคนจึงต้องมาทำกิจกรรมบริเวณนั้น ในช่วงเวลา 17.30 - 19.00 น.

 

ธนากร แพงมี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายกองค์การนิสิต กล่าวว่า ทางองค์การนิสิตได้นำเรื่องพื้นที่การทำกิจกรรมไม่เพียงพอไปเสนอต่อทางผู้บริหารในที่ประชุมแล้ว รวมไปถึงส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดพื้นที่ทำกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงพื้นที่ลานวิศวะฯ ให้เหมาะสมมากขึ้น เพราะเคยมีกรณีการทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว รวมถึงการติดตั้งเสาไฟบริเวณสวนนันทนาการให้สว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรม อีกทั้งยังเสนอการสร้างโดมเพื่อให้นิสิตได้ทำกิจกรรมที่สามารถหลบฝนได้

 

เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจกับการจัดสรรพื้นที่ทำกิจกรรมของนิสิต เนื่องจากเล็งเห็นว่าในปัจจุบันทักษะความสามารถในการทำงานมีความสำคัญมาก การมีพื้นที่ให้นิสิตได้ทำกิจกรรม ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต และตอนนี้มีนโยบายสร้างอาคารโดม บริเวณเวทีกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทางกองอาคารสถานที่ได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อย แล้ว ขณะนี้ทางกองแผนงานกำลังดำเนินการให้อยู่ โดมมีความจุอยู่ที่ประมาณ 3,200 คน เป็นโดมของมหาวิทยาลัยที่นิสิตสามารถใช้ในการเล่นกีฬา ซ้อมเชียร์ ได้ตามสมควร โดยงบประมาณที่กองอาคารคำนวณไว้เป็นเงินประมาณ 14 ล้านบาท

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต่อว่า แผนในอนาคต คือ สร้างลานอเนกประสงค์ด้านหลังบริเวณศูนย์จีน แต่ยังไม่มีการทำแผนเสนอเรื่องกับทางมหาวิทยาลัย แต่คิดว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะให้นิสิตไปทำกิจกรรมได้ ถ้าเป็นไปได้อาจมีการจัดตลาดนัดสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการขายของในพื้นที่นั้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาขายสินค้าอาจมีการเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation