ปิดปรับปรุงอาคารโภชนาคารไม่มีกำหนด กระทบต่อนิสิตและบุคลากรที่ใช้ กองอาคารสถานที่ เผย อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนออกแบบอาคารตามมติของคณะกรรมการ

 

จากการที่มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการแจ้งปิดปรับปรุงอาคารโภชนาคารฝั่งด้านโรงอาหาร ซึ่งเป็นสวัสดิการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่แจ้งกำหนดที่ชัดเจนและยังไร้ความคืบหน้าในการซ่อมบำรุง ส่งผลกระทบต่อนิสิตและบุคลากรที่ใช้บริการโรงอาหารอาคารโภชนาคารเนื่องจากไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดว่าจะเปิดทำการอีกครั้งเวลาใด โดยการลงพื้นที่สำรวจในเบื้องต้นพบว่า ตอนนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบอาคารและยังไม่มีการปรับปรุงใด ๆ เนื่องจากคณะกรรมการลงมติอนุมัติให้มีการวางแบบแผนในการปรับปรุง และภายในอาคารโภชนาคารมีร้านอาหารสวัสดิการ ซึ่งอาหารมีราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง 30 บาทเท่านั้น

 

รูปภาพ อาคารโภชนาคาร

 

พรนภา ดีนาน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตผู้ใช้บริการอาคารโภชนาคาร กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ครอบครัวมาเยี่ยมที่หอพัก ก็จะใช้บริการอาคารโภชนาคารเพราะมีเครื่องปรับอากาศและโต๊ะให้พักทานข้าวหลบแดดหลบฝนได้ แต่เมื่ออาคารโภชนาคารงดให้ใช้บริการ ตนจึงจำเป็นต้องไปใช้สถานที่บริการร้านอาหารที่ไกลออกไปและราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่า

 

สุวลี เจือจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตผู้ใช้บริการอาคารโภชนาคารเป็นประจำ กล่าวว่า ได้รับผลกระทบจากการปิดปรับปรุงอาคารโภชนาคารเพราะเป็นร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดและอาหารราคาไม่แพง ในเวลาเร่งด่วนช่วงก่อนไปเรียนหรือพักเที่ยงก็จะมาทานอาหารที่อาคารโภชนาคาร ส่วนตัวเกิดข้อสงสัยว่าปิดปรับปรุงเพราะสาเหตุใด

 

ล่าสุดทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ได้ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ไปยังกองอาคารสถานที่ 038102184 มีการชี้แจงในเบื้องต้นว่าการปิดปรับปรุงอยู่ในระหว่างการออกแบบอาคารและยังไม่มีการปรับปรุงใด ๆ เนื่องจากต้องรอทางฝ่ายคณะกรรมการลงมติอนุมัติให้มีการวางแบบแผนในการปรับปรุงที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องติดตามต่อกับกองคลังและทรัพย์สินต่อไป

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation