มาตรการรักษาความปลอดภัย เข้า – ออก มหาวิทยาลัยบูรพาหลัง 4 ทุ่ม ป้องกันการก่อเหตุร้ายแรงในยามวิกาล รปภ. ชี้การตรวจบัตรนิสิตเป็นขั้นตอนแรก ย้ำ มีทีมรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ด้านนิสิตอยากให้มีการจดทะเบียนรถเพื่อยืนยันตัวตน

 

จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์พบว่า หลังเวลา 22.00 น.ทางมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการตรวจเข้มการเข้า-ออกบริเวณประตูหน้าและหลังมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีการตรวจบัตรนิสิตและซักถามข้อมูลในกรณีที่นิสิตไม่ได้นำบัตรมา เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงหากมีบุคคลภายนอกเข้ามาสร้างความเดือดร้อนในเวลากลางคืน

 

สมัชญา เปี่ยมประสาทพร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนมองว่ามาตรการเข้า-ออกตอนกลางวันหรือกลางคืนอันตรายไม่แพ้กัน ต้องยอมรับว่าศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลทั่วถึงได้ ประตูหน้ามอและหลังมอเปิดตลอด 24 ชั่วโมง แต่มีการตรวจสอบคนเข้ามหาวิทยาลัยตอนหลัง 22.00 น.เท่านั้น ทำให้คนที่ขับรถเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเวลา 22.00 น. จะเป็นใครก็ได้ ถ้าหากคนเข้าแล้วไม่ออกก็ไม่มีใครทราบได้ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีเทคโนโลยีในการตรวจจับเลขทะเบียนรถก็ตาม

 

สมัชญา กล่าวต่ออีกว่า ประตูซอยสดใสเปิดตลอด 24 ชั่วโมงในการให้รถออก เวลาหลัง 22.00 น. จะห้ามรถเข้ามา แต่คำถามต่อมาคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบคนเดินเข้ามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับประตูซอยลีลาที่ห้ามรถเข้า-ออกหลัง 22.00 น. เป็นประตูที่เหมือนจะปลอดภัยที่สุดแต่ก็แอบแฝงด้วยความอันตรายที่สุดเช่นกัน เพราะการเดินเท้าเข้า-ออกได้ตลอดโดยไม่มีการตรวจบัตรใด ๆ ทั้งสิ้น คราวนี้เลยเกิดคำถามถึงการมีนโยบายเรื่องการเข้า-ออกมหาวิทยาลัยหลัง 22.00 น. ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ความปลอดภัยของใคร

 

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์  กล่าวต่อว่า ทางมหาวิทยาลัยมีระบบตรวจจับทะเบียนรถอยู่แล้ว ถ้าหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้นิสิตลงทะเบียนกรอกข้อมูลทะเบียนรถยืนยันตัวตน เมื่อผ่านการตรวจจับก็แสดงผลออกมาทันทีว่าเป็นนิสิต เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาหรือบุคคลภายนอก เพราะไม่สามารถควบคุมการเข้า-ออกของรถภายในมหาวิทยาลัยบูรพาได้ แต่อย่างน้อยก็จะช่วยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยและสะดวกต่อการตรวจสอบได้ว่ารถคันต้องสงสัยหรือที่เกิดปัญหานั้นเข้า-ออกช่วงเวลาใด

 

อินทัช วรชาติ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสื่อสารเชิงทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ทุกครั้งที่เข้ามหาวิทยาลัยหลังเวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำการตรวจสอบไม่ว่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตขึ้นมาแสดงให้เจ้าหน้าที่รับทราบทุกครั้ง แต่ขาออกจะไม่มีการตรวจสอบใด ๆ ส่วนตัวคิดว่าเจ้าหน้าที่ควรมีมาตรการความเข้มงวดมากขึ้นและนิสิตควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากกว่านี้ เพราะบางครั้งนิสิตขับรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมยกบัตรแสดงเลยโดยไม่จอดอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้

 

กรัณฑวัชร์ ถาไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองอาคารสถานที่ กล่าวว่า ทางหน่วยงานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ไม่ได้คุมเข้มเฉพาะนิสิตที่เข้า-ออกมหาวิทยาลัยหลัง 22.00 น. ประตูทางเข้า – ออกมหาวิทยาลัยมี 6 ประตู คือ ประตูหน้ามอ ประตูโรงพยาบาลมอบูรพา ประตูซอยสดใส ประตูซอยลีลา ประตูข้างโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ และประตูหลังมอ โดยประตูที่นอกเหนือจากประตูหน้า-หลังมอจะปิดทำการเวลา 22.00 น.  

 

กรัณฑวัชร์ กล่าวต่อว่า ในการเข้า – ออกมอหลัง 22.00 น. จะมีการตรวจบัตรประจำตัว หากเป็นนิสิตจะต้องยื่นบัตรนิสิต ส่วนบุคคลภายนอกยื่นบัตรประชาชน หากเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นบัตรประจำตัวพนักงาน กรณีที่เป็นแขกที่มาเข้าพักโรงแรมเทาทอง จะต้องแสดงบัตรและบอกรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองอาคารสถานที่ กล่าวต่ออีกว่า เรื่องการจัดการกับนิสิตที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวในส่วนงานรักษาความปลอดภัยไม่มีสิทธิ์จัดการกับนิสิต ทำได้เพียงเก็บหลักฐาน ชื่อ รหัสนิสิตหรือรูปถ่ายส่งให้ทางกองกิจการนิสิตหรือผู้มีอำนาจดำเนินการต่อไป และเคยเกิดกรณีบุคคลภายนอกเมาสุราขับรถเข้ามาและฝ่าฝืนการตรวจของเจ้าหน้าที่เพื่อจะตรงไปหลังมหาวิทยาลัย แต่เจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานเข้าตรวจสอบและทำการเชิญออกหลังตรวจสอบว่าไม่ได้ทำความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation