ร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยบูรพากระทบหนักช่วงปิดภาคการศึกษา รายได้ลดกว่า 50 – 70% เนื่องจากลูกค้าหลักคือนิสิต ต้นทุนหลักที่กระทบคือลูกจ้าง และวัตถุดิบ หลายร้านปรับตัวยากเพราะตั้งราคาถูกเพื่อดึงดูดนักศึกษา

ผู้ประกอบการบริเวณหาดบางแสนชี้ผลกระทบสภาวะทางเศรษฐกิจแย่ลูกค้าลดลง เทศบาลควบคุมไม่ให้ปรับราคาได้ นักเที่ยวชมการจัดการบางแสนน้ำใส จัดระเบียบดี น่าเที่ยวขึ้น

จำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาลดฮวบกระทบหนักผู้ประกอบการธุรกิจหอพักบางแสน เพิ่มโปรโมชั่นหวังดึงลูกค้า ลูกค้าเก่าโอดโอยได้ส่วนลด

Page 1 of 2

© 2017 COCONEWS JR13