ร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยบูรพากระทบหนักช่วงปิดภาคการศึกษา รายได้ลดกว่า 50 – 70% เนื่องจากลูกค้าหลักคือนิสิต ต้นทุนหลักที่กระทบคือลูกจ้าง และวัตถุดิบ หลายร้านปรับตัวยากเพราะตั้งราคาถูกเพื่อดึงดูดนักศึกษา

 

ร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยบูรพามีเป้าหมายหลักคือนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีจำนวนมาก ทำให้นิสิตกลายเป็นฐานเศรษฐกิจหนึ่งที่สำคัญต่อพื้นที่บางแสน แต่เมื่อมหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษา นิสิตเดินทางกลับภูมิลำเนา และสำเร็จการศึกษา ร้านค้าจำนวนมากจึงขาดทุน และต้องปิดกิจการไปในที่สุด

นายธนากร ก๊กเครือ อายุ 31 ปี เจ้าของร้านข้าวแกงอาจารย์บางแสน จ.ชลบุรี กล่าวว่า เนื่องจากร้านของตนให้บริการนิสิตเป็นส่วนใหญ่เมื่อมหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษาก็ส่งผลให้รายได้ลดลงเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นทางร้านยังมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องลูกจ้างที่ไม่สามารถลดจำนวนลงได้ เพราะเมื่อเปิดภาคการศึกษาก็ยังจำเป็นต้องใช้พนักงานเท่าเดิม จึงกลายเป็นสภาวะรายจ่ายคงที่ แต่รายได้ลดลง

นางสาวจามจุรี ท่าดี อายุ 30 ปี เจ้าของร้านยำขนมจีน ย่านซีไซด์ ถนนบางแสน สาย 4 (ใต้) ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคการศึกษาจะไม่ค่อยมีลูกค้าเพราะลูกค้าในร้านเป็นนิสิตเสียส่วนใหญ่ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา ตนจึงมีการปรับตัวช่วงปิดภาคการศึกษาโดยลดปริมาณของที่ขายให้ลดลง เพื่อไม่ให้เกิดกรณีของเหลือและเน่าเสียจนต้องทิ้ง

นายสิทธิ ชัยเรศ อายุ 49 ปี ร้านข้าวมันไก่พันใบ บริเวณหลังมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี กล่าวว่า เมื่อมหาวิทยาลัยเข้าสู่ช่วงปิดภาคการศึกษา รายได้ของร้านจึงลดลงไปกว่า 70 – 80%

นายวัชรชาติ ถมหวาน อายุ 23 ปี เจ้าของร้านจั๊บหนักเครื่อง ซอยสดใส ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ช่วงปิดภาคการศึกษาจะมีปัญหาในเรื่องของลูกค้าลดลง 50% ทางร้านจึงปรับตัวโดยการเพิ่มโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดผู้คนในละแวก และปรับเวลาเปิด - ปิดร้านใหม่

นางนุศรา อมราภรณ์ อายุ 52 ปี เจ้าของร้านอาหารครัวเคียงมอ หลังมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี กล่าวว่า ในช่วงมหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษาส่งผลให้รายได้ของร้านลดลงไปถึง 70%ทางร้านจึงมีความพยายามปรับตัวโดยยังคงราคาอาหารไว้ที่เท่าเดิม แต่จะมีการผลัดเวรลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานลง

นางจีรภา เล็กภู่ อายุ 41 ปี เจ้าของร้านเครปเย็นหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีกล่าวว่า ช่วงปิดภาคการศึกษาตนได้รับผลกระทบอย่างมาก รายได้ลดลงไปกว่า 50% แต่ทางร้านก็ไม่สามารถมีโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ เพราะราคาอาหารถูกอยู่แล้วทั้งยังต้องแบกภาระเรื่องลูกจ้างแม้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา เพราะธุรกิจของตนคือร้านเครปและร้านกาแฟ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญ คาดว่าเมื่อสัญญาเช่าร้านหมด ตนจะปิดกิจการร้านกาแฟให้เหลือเพียงกิจการร้านเครปอย่างเดียว

นายอานันท์ ประเสริฐ อายุ 50 ปี เจ้าของร้านเครื่องเขียนบัณทิต ซอยสดใส ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคการศึกษาร้านของตนไม่ได้รับผลกระทบเท่าไร เพราะเป็นร้านเครื่องเขียนที่มีทั้งนิสิต นักเรียนมัธยมและชาวบ้านเป็นลูกค้า ซึ่งมีช่วงการปิดภาคการศึกษาต่างกัน ร้านของตนจึงขายได้ตลอดไม่ว่าปิดหรือเปิดภาคเรียน

© 2017 COCONEWS JR13