จำนวนนิสิตลด ส่งผลกระทบไปถึงรายได้มหาวิทยาลัยรองคณบดีรัฐศาสตร์ฯแจง เหตุปัญหาเกิดจากเงินไม่พอ การบริหารงานชุดเก่าแย่ หวังพึ่งชุดใหม่

มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สถาบันภาษารับผิดชอบการจัดสอบ ด้านอาจารย์หัวหน้าภาคภาษาตะวันตกเร่งพัฒนาบุคลากร

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาข้องใจ ทำไมอาจารย์ไม่สามารถให้เอยกห้องได้ ด้านเลขานุการสาขาวิชาศิลปะการแสดงยัน ต้องวัดจากเกณฑ์และผลงาน

Page 1 of 2

© 2017 COCONEWS JR13