นิสิต ม.บูรพาชี้ ประเมินอาจารย์ไร้ผล ละเลยข้อเสนอไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ คณบดีแจงประเมินอาจารย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิสิตเพียงอย่างเดียว

นักวิชาการคณะดนตรีการแสดง แจง วิชาเลือกเสรีมีให้ดูบนเว็บ เหตุนิสิตยันไม่ทราบข้อมูล ทราบจากรุ่นพี่ไร้การแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตหวั่นอาจารย์พิเศษลดจำนวนลง คณบดีหลายคณะเผย สาเหตุมาจากเปิดรับนิสิตน้อย รายได้จากค่าเทอมลดกว่าที่เคยเป็น

 อัตราเด็กเกิดลดลง กระทบต่อการศึกษาเป็นเหตุทำนิสิตลดฮวบ คณบดีคณะมนุษยฯ แจงหลายโครงการของมหาวิทยาลัยต้องหยุดชะงักเพราะรายได้ไม่เพียงพอ

Page 2 of 2

© 2017 COCONEWS JR13