หอพักสถานศึกษาย่านบริเวณรอบมหาวิทยาลัยบูรพา มีใบอนุญาตจดทะเบียนถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ตัวผู้เช่าอาศัยสามารถสังเกตได้เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของตนเอง

ตู้กดน้ำดื่มรอบมหาวิทยาลัยบูรพาเสี่ยงมีเชื้อโรคเนื่องจากกลิ่นและสีที่ผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีนิสิตจำนวนมากที่กดน้ำเดิมจากตู้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ของฝากยอดฮิตบางแสน เสี่ยงสารปนเปื้อนเนื่องจากการเก็บรักษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ผู้บริโภคควรรู้จักวิธีในการเลือกซื้อเพื่อลดความอันตรายต่อร่างกาย

Page 1 of 2

© 2017 COCONEWS JR13