ของฝากยอดฮิตบางแสน เสี่ยงสารปนเปื้อนเนื่องจากการเก็บรักษาที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ผู้บริโภคควรรู้จักวิธีในการเลือกซื้อเพื่อลดความอันตรายต่อร่างกาย

 

ประกาศจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้าขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารรวมถึงการตรวจสอบสถานที่ตั้ง โรงงานที่ผลิตอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้บริโภคที่จะซื้อของฝากเป็นอาหารทะเลแห้งกลับไป ควรรู้วิธีเลือกซื้อที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ของที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมากที่สุด

อาหารทะเลแห้งของฝากบางแสน เสี่ยงสารปนเปื้อนจริงหรือ

© 2017 COCONEWS JR13