ผอ.กองอาคารและสถานที่ เผยการคัดเลือกร้านอาหารเป็นหน้าที่ของแต่ละคณะและพร้อมตรวจสอบคุณภาพ หากมีคำร้องเรียน ด้านนายกองค์การฯแย้ง นิสิตควรมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

อธิการบดี ม.บูรพาเผย จำนวนนิสิตลด รายได้หด แต่ช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน ด้านคณบดีคณะดนตรีและการแสดงชี้กระทบชั่วโมงการสอนอาจารย์พิเศษและต้องลดกิจกรรมนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพายันไม่จัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับสิงห์นักสูบ แจงสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% พร้อมขอความร่วมมือทุกคณะช่วยกันกวดขันดูแล

Page 1 of 2

© 2017 COCONEWS JR13