ผอ.กองอาคารและสถานที่ เผยการคัดเลือกร้านอาหารเป็นหน้าที่ของแต่ละคณะและพร้อมตรวจสอบคุณภาพ หากมีคำร้องเรียน ด้านนายกองค์การฯแย้ง นิสิตควรมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

 

จากกรณีนิสิตพบปัญหาคุณภาพอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยบูรพา เช่น อาหารบูด ความสะอาด ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องมาตรฐานการเลือกร้านอาหารและการตรวจสอบคุณภาพนั้น

นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า แต่ละคณะ มีนโยบายในการคัดเลือกไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์คัดเลือกร้านอาหาร โดยเน้นผู้ประกอบการ ที่ทำอาหารรสชาติดี จะให้ผู้ประกอบการทำอาหารให้ทางอาจารย์ในคณะชิม แต่ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาขาย ต้องไม่ขายซ้ำกับเจ้าเดิมที่มีอยู่ในคณะ สำหรับร้านอาหารที่มหาวิทยาลัยรับเข้ามาโดยการประมูลนั้น จะมีการ กำหนดราคาขั้นต่ำให้ผู้ประกอบการในการยื่นประมูลและทำการคัดเลือกโดยผู้บริหารทางมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การยื่นประมูลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทอาหารที่จะขาย ราคาที่จะให้ขาย และราคา ในการเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการรายใดให้ราคาดีที่สุดก็จะได้ขายในพื้นที่นั้น

นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด กล่าวต่อว่า การตรวจสอบคุณภาพนั้นทางกองอาคารจะไปลงตรวจสอบบ้าง โดยการสอบถามจากนิสิต หรือลงพื้นที่ตรวจสอบโดยการชิมด้วยตนเอง แต่ถ้านิสิตเจอปัญหาร้านอาหาร ไม่มีคุณภาพหรือราคาแพงเกินไปสามารถร้องเรียนเข้ามาที่กองอาคารและสถานที่ได้

โรงอาหารอาคารวิศวะ

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เกณฑ์ในการคัดเลือกร้านอาหารมาขายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น จะประชาสัมพันธ์ ว่าต้องการ ร้านอาหารประเภทใดบ้าง โดยในคณะจะมีร้านอาหารทั้งหมด 5 ร้าน แต่ไม่ให้ขายอาหารตามสั่ง เพราะจะมีปัญหา เรื่องกลิ่นตามมา เมื่อทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วผู้ประกอบการที่ต้องการขายจะยื่นประมูลราคา ระบุรายการอาหาร ที่จะขาย คณะจะทำการคัดเลือกร้านอาหารด้วยการให้ผู้ประกอบการทำอาหารให้ชิม โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในคณะ เป็นกรรมการตัดสิน ต่อมาคือคัดเลือกจากราคาที่ยื่นประมูลต้องไม่ต่ำกว่าตารางเมตรละ 400-600 บาท เนื่องจากร้านอาหารของคณะมีเนื้อที่กว่า 30 ตารางเมตรต่อหนึ่งร้าน เมื่อเฉลี่ยแล้ว แต่ละร้านจะต้องยื่นประมูลที่ราคา ประมาณ 17,000 บาท ซึ่งเป็นราคามาตรฐานที่ไม่ได้แพงหรือถูกเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผศ.ดร.บุญรอด กล่าวถึงเรื่องคุณภาพของอาหารว่า คณะจะมีกรรมการในการสุ่มตรวจ และฟังจากเสียงวิจารณ์ จากนิสิตและบุคลากรในคณะ เมื่อครบรอบ 1 ปี หากร้านใดได้รับเสียงวิจารณ์มากและคุณภาพแย่จริง จะไม่ได้ ทำการขายต่อไป ซึ่งถ้านิสิตต้องการร้องเรียนสามารถเขียนใส่ตู้แสดงความคิดเห็น หรือมาบอกแจ้งอาจารย์ ฝ่ายกิจการ นิสิตได้

ด้านนายอนุพล วิทยศักดิ์พันธ์ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า นิสิตควรมีส่วนร่วม ในการคัดเลือกร้านอาหาร  เพราะนิสิตสามารถเปรียบเทียบได้ว่าร้านภายนอกเป็นอย่างไร ภายในเป็นอย่างไร ที่ผ่านมา ในโรงอาหารยังมีบางร้านราคาแพงและปริมาณน้อยเกินไป ขณะที่ข้างนอก ราคาถูกกว่าและปริมาณ อาหาร มากกว่า ซึ่งจะเป็นการเปิดมุมมองอีกมุมหนึ่งที่ผู้บริหารอาจจะไม่เห็นในจุดนี้ โดยตนคิดว่านิสิตอาจช่วยเติมเต็มได้

นายอนุพล วิทยศักดิ์พันธ์ กล่าวต่อว่า จากที่เคยไปดูงาน พบว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ให้นิสิต มีส่วนร่วม ในการคัดเลือกร้านอาหาร เช่น ให้ชิมรสชาติอาหาร ประเมินราคาว่าเหมาะสมหรือไม่ ทั้งราคาพิเศษและธรรมดา โดยนิสิตจะอยู่ในกระบวนการของการตั้งราคาและรสชาติ แต่การประมูลทั่วไปเป็นเรื่องของทางราชการ ระบบของม.บูรพา จากที่ผ่านมา หลายส่วนทำเหมือนราชการคือร้านใดให้เงินเยอะกว่าก็จะได้ขาย เพื่อที่ผู้บริหารจะได้ตอบคำถาม เวลาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่น ๆ มาตรวจสอบ จะได้ให้เหตุผลว่าร้านนี้ให้เงินมากที่สุดจึงได้เข้ามาขาย ในส่วนของมหาวิทยาลัยเราก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นร้านอาหารที่ราคายี่สิบเจ็ดบาทหรือสามสิบสองบาท เป็นราคาที่เอื้อกับนิสิต แต่ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติ 60  ปี จะเป็นทาง มหาวิทยาลัย รับผิดชอบก็จะทำให้ราคาสูง เพราะว่าร้านค้าประมูลเข้ามาสูง

นายอนุพล กล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาที่พบในโรงอาหารว่า เป็นเรื่องของเมนูที่ยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร บางร้านไม่มีการพัฒนา ขายมา 5 ปีไม่มีการพัฒนารสชาติหรือเพิ่มปริมาณให้ดีขึ้น และราคาสูง เท่ากับร้านค้าภายนอก ทั้งที่ภายนอกอาจจะคุณภาพดีกว่า ส่วนเรื่องของการร้องเรียนองค์การ ไม่ได้รับเรื่องนี้ จะเป็นของทางสภานิสิตที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

 

© 2017 COCONEWS JR13