ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเผย ผู้บริโภคซื้อสินค้าแฟชั่นที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายมากเกินความจำเป็น ผลมาจากเทรนด์รักษาสุขภาพ

นิสิตมหา’ลัยบูรพา ประยุกต์ใช้เวลาว่างออกกำลังกายด้วยการเต้นเกมตู้ DANZ BASE พัฒนาสู่การแข่งขันคว้ารางวัลระดับประเทศ

ชมรมกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ประสบปัญหาสมาชิกเข้าร่วมชมรมลดลง ประธานชมรมชี้ เกิดจากการส่งเสริมงบกิจกรรมน้อย อีกทั้งนิสิตให้ความสนใจกีฬาน้อยลง

Page 1 of 2

© 2017 COCONEWS JR13