โครงการเมืองอัจฉริยะบางแสนที่เริ่มทำได้เพียงสองด้านต้องหยุดชะงัก หลังเทศบาลจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลใหม่

นิสิตม.บูรพาได้รับผลกระทบจากระบบการเดินรถสวัสดิการ หลังแอปพลิเคชันมีปัญหาบอกเวลาคลาดเคลื่อนและเซิร์ฟเวอร์มอนิเตอร์ตามจุดรับผู้โดยสารขัดข้อง

สถิติชี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตม.บูรพาเกินลิมิต ส่งผลให้เน็ตช้าลงและไม่ทั่วถึง สำนักคอมฯทราบ ใช้โปรเจกต์ FAIR-USE POLICY แก้ปัญหา

รองอธิการฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุ เอไอเอสทำข้อตกลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายเพียงค่ายเดียวในมหาวิทยาลัยและยังไร้วี่แววค่ายอื่นเข้ามาร่วม

Page 2 of 2

© 2017 COCONEWS JR13