โรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัวที่นิสิตควรระวัง หลังพบสถิตินิสิตม.บูรพาถูกสุนัขกัดทุกปี ด้านนักวิชาการเผยวิธีสังเกตและป้องกัน เพื่อลดอัตราการเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า

 

จากข้อมูลสถิติผลกระทบที่เกิดจากสุนัขในมหาวิทยาลัยบูรพาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเผย มีนิสิตได้รับผลกระทบจากสุนัขทุกปี จากการกัด การข่วน รวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของดูแล มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสูง หากนิสิตติดโรคอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

ด้านนายดิลก กลิ่นบัวแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สามารถสังเกตสุนัขที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจากพฤติกรรมสุนัขที่เปลี่ยนไป ในระยะเริ่มแรกจะมีอาการซึม ไม่กินอาหาร ระยะที่สองจะมีอาการดุร้าย น้ำลายไหล ไล่กัด กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง ระยะสุดท้ายเป็นระยะอัมพาต ทรงตัวไม่ได้ และอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวต่อว่า วิธีการหลีกเลี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าตามหลัก 5ย.ของกรมควบคุมโรคคือ อย่าแหย่ให้สุนัขโกรธ อย่าเหยียบให้สุนัขตกใจ อย่าแยกสัตว์กัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบอาหารสุนัขระหว่างสุนัขกำลังกิน และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หากถูกสุนัขกัดต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ ใส่ยารักษาแผลสด และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

© 2017 COCONEWS JR13