Twitter

ทางลาดผู้พิการบริเวณถนนเลียบชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ใช้งานไม่ได้จริง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขแจง อยู่ระหว่างการแก้ไขให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

          จากกรณีที่ทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วิลแชร์ผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการเข็นผู้พิการไปยังชายหาด ซึ่งผู้ใช้ประสบปัญหาไม่สามารถลงไปสู่หาดได้จริง เพราะถูกกั้นจากทางเท้า ญาติต้องใช้วิธีการยกข้ามเพื่อลงสู่หาดทราย ทางเทศบาลฯได้ออกมาชี้แจงว่า ยังคงอยู่ระหว่างการแก้ไขและดำเนินการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานสูงสุด

         นายธนภาพ อัคราวรภวิกากุล ผู้พิการที่มาท่องเที่ยวบริเวณหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการยังมีไม่เพียงพอ โดยมีการสร้างทางลาดเพื่อคนพิการจริง แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อลงหาดทรายได้ เนื่องจากมีแท่นกั้นห้ามพาหนะเข้าไปในพื้นที่ ควรเปิดช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวก และห้องน้ำยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ เนื่องจากมีการก่อสร้างที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผู้พิการมากเท่าที่ควร

         นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เผยว่า ปัจจุบันทางเทศบาลมีนโยบายดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นมาตรฐานสากลโลก(Universal Design)เพื่อมุ่งใช้สำหรับบุคคลทุพพลภาพโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีผู้พิการและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจึงริเริ่มในการทำโครงการนี้โดยปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิม ขยับขยายทั่วเขตตำบลแสนสุข 

         นายณรงค์ชัย เผยต่อว่า ในปีนี้จะมีการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการเพิ่มอีกจำนวน 10 จุด และจะก่อสร้างทางลาดเชื่อมต่อจนถึงชายหาด โดยมีการปรับปรุงบางส่วน เพื่อให้รองรับต่อความสะดวกสบายของผู้พิการมากขึ้น ซึ่งทางลาดเดิมที่มีอยู่ยังไม่เป็นมาตรฐานสากลโลก สาเหตุเนื่องจากมีความเร่งรีบในการก่อสร้าง ทั้งนี้องค์กรอารยสถาปัตย์ได้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานแล้ว และทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ช่วยประเมินมาตรฐานการก่อสร้างเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

          นายกิตติ สืบสันติพงษ์ เลขาธิการเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ไทย กล่าวว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานทางลาดของผู้พิการในบางแสน พบว่าทางลาดส่วนใหญ่ได้มาตรฐานและมีส่วนน้อยที่ยังต้องปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2552 กำหนด และปัญหาที่พบอีกส่วนหนึ่งคือ บริเวณบางแสนยังไม่มีห้องอาบน้ำสำหรับผู้พิการ และที่จอดรถผู้พิการยังมีไม่เพียงพอ

          ในอนาคตจะมีการก่อสร้างและตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในจ.ชลบุรี ตามหลัก Universal Design ซึ่งอยู่ในช่วงการวางแผนประสานงานโดยทีมสำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบว่าจุดไหนได้รับความร่วมมือก่อน ก็จะได้รับการแก้ไขก่อน

 

Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492