นิสิต เผย มีเหตุแย่งใช้สนามกีฬาจริง แม้จะมีการจองพื้นที่อย่างถูกต้อง ด้านกองกีฬาและนันทนาการ ชี้ แนะวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ขอดูเอกสารลำดับการจองสนาม หากไม่พบสามารถแจ้งเรื่องได้ทันที

 

จากกรณีมีเรื่องร้องเรียนการแย่งพื้นที่ใช้สนามกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ทางทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณภายในมหาวิทยาลัย พบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่สนามกีฬามีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนความต้องการของนิสิต ทำให้เกิดเหตุการณ์แย่งใช้สนามขึ้น

 

ยุทธ์ กลิ่นสุมาลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แผนกงานบริหารสนามกีฬา กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเคยได้ยินปัญหาเหล่านี้ จากการบอกเล่าแบบปากต่อปากในหลายภาคส่วน ซึ่งทางกองกีฬานั้นไม่ได้มีการเปิดระบบร้องเรียนเอาไว้ แต่การที่จะใช้สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะนั้นต้องมาทำเรื่องลงชื่อขอเข้าใช้สนามที่กองกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิกาบดี (ภปร.) ภายในเวลาราชการ ส่วนในวันหยุดนั้น ต้องทำเรื่องขอใช้สนามที่สำนักงานของกองกีฬาฯบริเวณสนามตะกร้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำกุญแจไปเปิดอาคารพละศึกษาและสนามกีฬาให้

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กล่าวอีกว่า การขอใช้สนามกีฬานั้นจะมีการออกหลักฐานของการขอใช้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสนามอยู่ หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะนำกุญแจไปเปิดสนามกีฬาให้ แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาเย็น สนามกีฬาจะเปิดใช้แบบอิสระ หากพบปัญหาเกี่ยวกับคณะต่าง ๆ มาขอพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเพื่อทำกิจกรรมของตนเอง สามารถขอดูหลักฐานการขอใช้สนามได้ทันที ถ้าไม่พบสามารถแจ้งมาที่กองกีฬาฯ ได้

 

ปฐมพงษ์ ชินแดน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในสมัยที่ตนเองยังเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลของคณะนั้น ตนเคยเจอปัญหาในการใช้สนามซ้อมตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิด - ปิด สภาพอากาศ  และที่สำคัญ คือการโดนแย่งสนามซ้อม หากเป็นในกรณีคนที่รู้จักก็จะสามารถตกลงเรื่องการซ้อมด้วยกันได้ แต่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักจะถามว่า เพราะอะไรถึงขอใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ตอบกันไม่ได้ นอกจากนี้บางครั้งเวลาในการไปเล่นกีฬามักจะพบนิสิตปี 1 มาขอใช้พื้นที่ซ้อมบาสเก็ตบอลช่วงกีฬาเฟรชชี่ สำหรับวิธีการแก้ปัญหา คือให้คนมาจองสนามในช่วงตอนเวลาบ่าย ๆ โดยที่มานั่งเล่นอยู่บริเวณนั้น ทำให้คนที่จะเข้ามาเล่นไม่สามารถเล่นได้

 

จิรายุ จันทร์ประโคน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเคยใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยในการซ้อมทีมเพื่อแข่งขันกีฬา ปัญหาที่พบคือ จะมีคนเข้ามาขอแบ่งพื้นที่สนามซ้อมด้วย วิธีแก้ปัญหาคือ แบ่งคอร์ทคนละครึ่ง แต้ถ้าในกรณีที่รู้จักกันก็จะร่วมซ้อมแข่งด้วยกัน แต่เวลาที่ทีมของตนจะต้องซ้อมแข่งแบบจริงจังจะทำเรื่องไปที่กองกีฬาฯเพื่อขอใช้สนามตามกติกาของมหาวิทยาลัย สำหรับเหตุการณ์แบบนี้ตนเคยได้ยินมาบ้าง โดยเฉพาะช่วงมหาวิทยาลัยเปิดเทอมใหม่ ๆ จะพบมากเป็นพิเศษ เพราะมีบางคณะใช้พื้นที่สนามกีฬาในการรับน้องด้วย ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้

 

ปิยดล มหานาค นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนยอมรับว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เห็นด้วยส่วนหนึ่งว่า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาใช้สนามกีฬาเป็นห้องเรียน ทำให้ช่วงเลิกเรียนในรายวิชานั้น นิสิตยังคงใช้สนามในการเล่นกีฬาต่อ ทำให้นิสิตจากต่างคณะที่จะเข้ามาใช้สนามกีฬาต่อไม่สามารถเข้ามาเล่นได้ เพราะเห็นว่ามีคนใช้สนามอยู่

 

ปิยดล ยังกล่าวอีกว่า เวลาที่คณะของตนจะใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ทางคณะต้องทำเรื่องไปที่กองกีฬาและนันทนาการ ทำให้กล่าวได้ว่า คณะของตนก็ต้องทำตามกฏกติกาที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งไว้เหมือนกัน ไม่มีสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation