ชมรมกีฬา และชมรมอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพาถูกยุบ เหตุไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้ทันเวลา เกิดปัญหาการต่ออายุชมรมผิดพลาดและไม่สามารถจัดตั้งชมรมได้ตามมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการชี้ สาเหตุหลักคือรายชื่อของสมาชิกของชมรมถูกเขียนด้วยคนคนเดียว

 

จากกรณีชมรมกีฬาและชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรม Film Society ในมหาวิทยาลัยบูรพาถูกยุบ ทางทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ละชมรม เบื้องต้นพบว่า สาเหตุนั้นมาจากการแก้ไขเอกสารการต่ออายุชมรมไม่ทัน และพบว่ามีปัญหาทางด้านอื่น ๆ ในการจัดตั้งชมรมอีกด้วย

 

ธัญพงศ์ จันทร์ศิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวแทนจากนิสิตนักศึกษา ประธานฝ่ายชมรมกีฬา กล่าวว่า ปัญหาเรื่องเอกสารการต่ออายุชมรม เกิดจากเอกสารที่ให้กลับมาแก้ไขมีเวลาที่น้อยเกินไป ทำให้มีเวลาในการแก้ไขเอกสารเพียง 1 - 2 วันเท่านั้น ซึ่งตนมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของนิสิต คือ การเรียน ทำให้บางครั้งตนไม่มีเวลาว่างไปรับเอกสารได้ทันในช่วงเวลาที่กำหนดและไม่มีเวลาแก้ไขเอกสารที่ยังไม่ผ่าน ส่วนเอกสารที่ได้ส่งไปใหม่ก็ยังไม่ตรงตามที่กองกิจการนิสิตต้องการ ต้องมีการปรับแก้ 2 - 3 รอบเป็นอย่างต่ำ ซึ่งเมื่อแก้ไขและนำไปส่งใหม่ ต้องใช้เวลามากเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ซึ่งเมื่อมีการตีกลับให้ไปปรับแก้ แต่เมื่อจะนำมาส่งใหม่กลับเลยกำหนดการต่ออายุชมรมไปแล้ว

 

 

ธัญพงศ์ กล่าวต่อว่า จุดประสงค์ของชมรมกีฬา คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนิสิต เมื่อมีการแข่งขันและได้รางวัลก็จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งการจะต่ออายุชมรม ทางมหาวิทยาลัยต้องการ กำหนดการต่าง ๆ รายชื่อสมาชิกในชมรม และเอกสารต่าง ๆ อีกมากมาย

 

ก้องภพ ฉะโน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวแทนนิสิตจากชมรมวอลเลย์บอล กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากรายชื่อสมาชิกที่เขียนไปไม่ตรงกัน เนื่องจากทางฝ่ายอนุมัติต้องการรายชื่อสมาชิกจาก 6 คณะ 60 คน และเรื่องงบประมาณประมาณที่ตั้งไปไม่ตรงกับงบประมาณที่เขียนไปในครั้งแรก ส่งผลให้เอกสารที่ต้องส่งไม่ผ่านตามที่กองกิจการนิสิตต้องการ ส่วนชมรมวอลเลย์บอลของตนเองที่ไม่ผ่านในตอนนั้นเพราะลายมือชื่อที่นิสิตเขียนส่งไปมีลายมือซ้ำกัน

 

ก้องภพ กล่าวต่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของกองกิจการนิสิต เพราะขึ้นอยู่ที่ว่าความรับผิดชอบแต่ละชมรมมีมากน้อยเพียงใด แล้วมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายมามากพอหรือเปล่า หรือบางชมรมอาจจะมีการเปลี่ยนที่ปรึกษาใหม่ เช่นเดียวกันกับชมรมของตน เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาไปต่างจังหวัด จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนที่ปรึกษาอย่างกะทันหัน

 

กิตติพิชญ์ เจริญ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวแทนนิสิตจากชมรม Film Society กล่าวว่า ชมรมของตนมีปัญหาเรื่องเอกสารการต่ออายุชมรมเนื่องจากรายชื่อสมาชิกชมรมของคณะอื่น ๆ มีไม่ถึงยอดที่ต้องการ อีกทั้งเมื่อส่งเอกสารไปครั้งแรกแต่ถูกตีกลับมาให้แก้ไข ตนไม่มีเวลาไปรับเอกสารเพื่อนำมาแก้ไขในครั้งที่ 2 จนเลยกำหนดการรับเอกสาร ทำให้ชมรมไม่ได้ต่ออายุต่อไป

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation