ผอ.กองกีฬาแจง ส่งเรื่องสปอร์ตเซ็นเตอร์ ไปตั้งแต่ปี 2557 แต่ยังไปไม่ถึงไหนเนื่องจากเปลี่ยนคณะผู้บริหาร ด้านนิสิตส่วนใหญ่เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะจะมีสนามกีฬาเพิ่มขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยและจะสามารถออกกำลังกายได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพสนามและสภาพอากาศ

 

ทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดตั้งโครงการศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ (สปอร์ต คอมเพล็กซ์) เบื้องต้นพบว่ายังไม่มีความคืบหน้า โดยเป้าหมายของศูนย์กีฬาสร้างขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รวมทั้งเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ โดยจะใช้พื้นที่บริเวณหลังสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ไปจนถึงบริเวณหลังลานวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะใช้เป็นจุดจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพาและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาขอใช้งานได้ในกรณีที่สนามกีฬากลางหรืออาคารสำหรับจัดกิจกรรมอื่น ๆ ไม่พร้อมใช้งาน

 

ครรชิต ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาบูรพา กล่าวว่า ทางกองกีฬาฯ เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2557 แต่เรื่องเงียบหายไป ในตอนแรกคาดการณ์ไว้ว่า เมื่อเรื่องผ่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้แล้ว โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในสองปี มีงบประมาณในการก่อสร้าง 500 ล้านบาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณเพียงพอ อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถเสนอโครงการนี้ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ตนยังเชื่อว่า นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนจะได้รับประโยชน์แบบทั่วถึงเพราะโครงการนี้จะเป็นศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการสนามในการซ้อมหรือเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ

 

ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ กล่าวต่ออีกว่า สนามกีฬาที่อยู่ในสปอร์ตคอมเพล็กซ์นี้จะอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ใช้แข่งขันจริง ๆ และนอกจากนี้ยังจะสามารถสร้างรายได้ให้กับทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ เนื่องจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาใช้บริการจะต้องเสียค่าสมาชิกเหมือนกับสถานประกอบการฟิตเนสรอบ ๆมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้เช่าสนามภายในบริเวณสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือใช้แข่งขันอื่น ๆ  ได้อีกด้วย

 

เสถียร ปุระณวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยบูรพากำลังมีแผนการสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ที่บริเวณหลังสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนอกจากจะเปิดให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าใช้แล้ว ยังเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอกได้ใช้บริการเช่นกัน แต่อาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อมาดูแลและบำรุงสถานที่และอุปกรณ์กีฬา

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการมีการดำเนินเรื่องติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการคาดการณ์งบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ 500 ล้านบาท ซึ่งอุปสรรคของการดำเนินการเรื่องงบประมาณคือ งบประมาณของแผ่นดินที่จัดสรรให้กับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตนไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไร แต่พอจะรู้ว่าสามารถนำงบส่วนนี้มาใช้ดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ได้ แต่ก็ต้องวางแผนการจัดการงบประมาณเป็นเวลา 10 ปี ว่าจะจัดสรรงบประมาณในอัตราส่วนอย่างไร

 

ธรรมรงค์รัตน์ วงษ์ทองคำ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนไม่เคยได้ยินเรื่องการสร้างสปอร์ต คอมเพล็กซ์มาก่อน อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของการบริหารภายในมหาวิทยาลัย แต่ตนคิดว่าหากมีสปอร์ต เซ็นเตอร์ ปัญหาในการใช้สนามกีฬาจะหมดไปเพราะจะมีจำนวนสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เล่นกีฬาได้ทุกสภาพอากาศโดยไม่ต้องกังวลว่าสนามจะเปียกจนเล่นไม่ได้อีกด้วย

 

มุกดารินทร์ คงชาตรี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมีโครงการสร้างสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ส่วนของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิต ตนคิดว่าอาจไม่ได้รับกีฬาทุกประเภท เพราะตนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ต้องเล่นกีฬาชนิดในสภาพอากาศที่ร้อนและเห็นแสงอาทิตย์ แต่การสร้างสปอร์ต คอมเพล็กซ์จะเป็นประโยชน์กับกีฬาที่เล่นในร่มเพราะจะได้เล่นในสภาพสนามที่ใกล้เคียงกับการแข่งขันจริง

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation