นิสิตคณะวิทย์กีฬาฯ เผยจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนิสิต ป.ตรี ป.โท ป.เอก และบุคลากร องค์การนิสิต แจง ความต้องการแข่งขันกีฬาไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตในมหาวิทยาลัย ชี้เป็นเรื่องดีหากมีการแข่งขันโดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบกันเอง

 

จากการแข่งขัน BUU Basketball 3X3 และ MAN BUU Volleyball Cup 2018 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งมีนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสนใจในการแข่งขันกีฬาจากทุกคณะเข้าแข่งขันได้ ซึ่งแต่ละทีมสามารถคละคณะสมาชิกได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรเข้าแข่งขันได้อีกด้วย

 

วรุฒ บุศยจิตต์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดการแข่งขัน BUU Basketball 3X3 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาโดยมีกิจกรรมเป็นสื่อกลาง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงทักษะการเล่นบาสเก็ตบอลอีกด้วย ส่วนสาเหตุของการเลือกกีฬาบาสเก็ตบอล เพราะเป็นกีฬาที่นิสิตนิยมเล่นจำนวนมากในมหาวิทยาลัย

 

วรุฒ กล่าวต่ออีกว่า งบประมาณในการจัดได้มาจากผู้สนับสนุนการแข่งขันและค่าสมัคร 500 บาทค่าประกันทีมอีก 100 บาทรวมเป็น 600 บาท ส่วนการจัดครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงงานของวิชาเรียน ทำให้นิสิตต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเอง โดยมีอาจารย์ประจำวิชาเป็นที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน ด้านสนามที่ใช้แข่งขันได้รับการสนับสนุนจากกองกีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนอุปกรณ์การแข่งขันนั้นทางคณะฯ มีกองกีฬาเป็นผู้สนับสนุนให้ ในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครนั้น ตนกำหนดไว้ว่าขอเป็นเพียงนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่จำกัดชั้นปี หรือ ระดับการศึกษา

 

ไชฤกษ์ โพธิ์ประสาร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาสาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดการแข่งขัน MAN BUU Volleyball Cup 2018 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันนั้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์กัน ด้านงบประมาณที่นำมาจัดการแข่งขันมาจากทางคณะฯส่วนหนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดเก็บเงินกันเองภายในกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการเก็บค่าสมัครทั้งหมด 800 บาท แบ่งเป็น ค่าสมัคร 500 และ ค่าประกันทีม 300 บาท ซึ่งเงินในส่วนหลังจะคืนให้ผู้เข้าแข่งขันหลังจากจบงาน

 

ไชฤกษ์ กล่าวต่ออีกว่า การแข่งขันครั้งนี้ตนไม่มีการจำกัดวุฒิการศึกษาเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ของนิสิตทั้ง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากร ได้มีโอกาสมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยกัน ซึ่งบางครั้งการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะมีความเครียดและเหนื่อยล้าจากการเรียน การออกกำลังกายจะช่วยให้ผ่อนคลายได้ ตนจึงคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรในทุกสาขาทุกคณะได้เข้าร่วม

 

วิทวัส อุระ นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เข้าร่วมแข่งขันวอลเล่ย์บอล รายการ MAN BUU VOLEYBALL CUP 2018 กล่าวว่า ปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะจำกัดสิทธิการเข้าแข่งขันกีฬาภายในให้แก่นิสิตปริญญาตรีเท่านั้น ซึ่งตนเรียนปริญญาโท ไม่สามารถลงแข่งขันได้ ตนคิดว่าการแข่งขัน MAN BUU Volleyball Cup 2018 เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต ทุกวุฒิการศึกษาได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันกีฬาภายในเพิ่มขึ้น

 

วิทวัส กล่าวต่อว่า เป็นเรื่องดีที่มีรายการแข่งย่อยภายในมหาวิทยาลัยเพราะว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตจากต่างคณะมาตั้งทีมรวมกัน โดยไม่ได้เป็นการแข่งในฐานะตัวแทนของคณะนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่รักกีฬาวอลเลย์บอลได้แสดงศักยภาพของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ในส่วนของราคาค่าสมัครนั้นตนคิดว่าสมเหตุสมผล เพราะทางผู้จัดต้องนำเงินไปบริหารการจัดการแข่งขันในหลาย ๆ ด้าน แต่ทั้งนี้ก็ควรจะออกไปหาผู้สนับสนุนด้วยเพราะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานมากขึ้น

 

ผู้เข้าแข่งขัน Man BUU Volleyball Cup 2018 กล่าวต่ออีกว่า อยากให้มีการจัดการแข่งขันแบบนี้ทุก ๆ ภาคเรียน แต่ควรมีระบบการแข่งขันคล้าย ๆ ลีกอาชีพที่ทุกทีมในมหาวิทยาลัยแข่งแบบพบกันหมด มีเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลมอบให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขัน

 

นวพล พลเยี่ยม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เข้าแข่งขันรายการ MAN BUU Volleyball Cup 2018 กล่าวว่า สาเหตุที่ตนเองเข้าแข่งขันรายการนี้เพราะตนชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลประกอบกับเป็นนักกีฬาของคณะ ในการแข่งขันครั้งนี้สามารถตั้งทีมขึ้นมาได้เอง ตนจึงได้รวมทีมกับพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ต่างคณะที่ซ้อมวอลเลย์บอลที่โรงยิมของมหาวิทยาลัยด้วยกันเพื่อการแข่งขันครั้งนี้

 

นวพล กล่าวต่ออีกว่า ค่าสมัครในรายการดังกล่าวตนคิดว่าไม่แพงจนเกินไปเพราะพี่ ๆ ในทีมเป็นคนออกให้ ในส่วนความคาดหวังจากรายการนี้ตนไม่คิดถึงขั้นชนะเลิศ แต่คิดเพียงว่ามาเล่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันในทีมและทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันในทีมอื่น ๆ ด้วย

 

ธนัชชา วงษ์ถาวรเรือง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในแต่ละปีนั้นทางองค์การนิสิตมีหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา 2 ครั้งคือ กีฬาเฟรชชี่ และ กีฬาเทา-ทอง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการแข่งขันของนิสิตอย่างแน่นอน แต่ทางมหาวิทยาลัยหรือคณะต่าง ๆ จะมีการจัดกีฬาประเพณีภายในคณะเพื่อรองรับต่อความต้องการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬาที่องค์การนิสิตจัดขึ้นจะจำกัดให้นิสิตปริญญาตรีเข้าแข่งขันเท่านั้น จึงทำให้นิสิตชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกไม่สามารถเข้าแข่งขันได้

 

ธนัชชา กล่าวต่ออีกว่า รายการแข่งขันทั้ง BUU Basketball 3X3 และ MAN BUU Volleyball Cup 2018 นั้นเป็นโครงการที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งขึ้น ซึ่งทางองค์การนิสิตมีการสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์การแข่งขันให้เพราะทางผู้จัดนั้นทำเรื่องต่าง ๆ ผ่านคณะของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการจัดการแข่งขันผู้จัดไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นนิสิตปริญญาตรีเท่านั้นที่สามารถลงแข่งขันได้ แต่นิสิตและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถมีส่วนร่วมกับการแข่งขันได้ทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องดี

 

เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า สาเหตุที่นิสิตปริญญาโท และ ปริญญาเอกไม่สามารถเข้าแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยได้ เพราะตามระเบียบการในการจ่ายค่าเทอมนั้น ทางปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ได้มีการเก็บค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬา แต่นิสิตปริญญาตรีจะมีการเก็บทำให้การดำเนินการจัดงานแข่งขันอนุญาตให้แค่นิสิตปริญญาตรีลงแข่งขันได้เท่านั้น ในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาที่นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันเป็นชมรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ทางองค์การนิสิตได้มีการให้งบประมาณจัดสรรสำหรับกิจกรรมชมรมไว้แล้ว

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต่ออีกว่า ในอนาคตเป็นไปได้ที่จะสามารถให้นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย แต่ก็ต้องมีการแก้ไขระเบียบการในขั้นตอนการจ่ายค่าเทอมโดยให้มีการเก็บค่าบำรุงกิจกรรมและบำรุงกีฬารวมจำนวนทั้งสิ้น 300 บาทเข้าไปด้วย ทั้งนี้ตนมองเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับนิสิตปริญญาตรี

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation