sportfashion_new

ชี้ แฟชั่นออกกำลังกายส่งผล คนแห่ซื้อสินค้าสิ้นเปลือง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเผย ผู้บริโภคซื้อสินค้าแฟชั่นที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายมากเกินความจำเป็น ผลมาจากเทรนด์รักษาสุขภาพ จากกระแสการดูแลรักษาสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น ทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์จึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ออกกำลังกาย พบว่า แฟชั่นสินค้าที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายกำลังเป็นที่นิยม มีปัจจัยมาจากเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบัน ผศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เทรนด์รักษาสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป คนหันมารักษาสุขภาพมากขึ้น ฉะนั้นความนิยมซื้อสินค้าประเภทนี้จึงเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องแชร์ให้ทุกคนได้เห็นผ่านโซเชียล

Continue reading