สถาบันวิทย์ฯทางทะเล ม.บูรพา โอด แอปพลิเคชัน AR_fishBuu  โดนนิสิตเมิน นิสิตเผย ตัวแอปพลิเคชันใช้งานยาก ไม่เสถียร และการประชาสัมพันธ์ไม่ดึงดูดให้อยากใช้ ด้านนักวิชาการโสตฯ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชี้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแอปฯ

 

เอนก ภู่ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ทางสถาบันฯ ได้มีการผลิตแอปพลิเคชัน (Application) เพื่อการเรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขึ้นมา คือแอปพลิเคชัน เออาร์ฟิชบียูยู (AR_fishBuu) เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงภาพดิจิตอลเสมือนจริงซ้อนทับบนสภาพแวดล้อมของจริงได้ โดยการทำงานแอปพลิเคชัน คือ แสดงผลเป็นสัตว์ทะเลการ์ตูน 3 มิติออกมาโดยมีเสียงอธิบายให้ความรู้ถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลได้ รวมไปถึงแอปพลิเคชัน ยูนิตี้ (Unity Application) แผ่นพับ 360 องศา เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการบอกว่าทางสถาบันฯ มีการจัดแสดงอะไรบ้าง มีภาพแผนผัง โดยสามารถใช้นิ้วเลื่อนรูปภาพหมุน 360 องศาได้

 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกแต่ยังไม่ได้นำมาใช้จริง เนื่องจากเทคโนโลยีเออาร์ฟิชบียูยู และยูนิตี้ แผ่นพับ 360 องศานั้น  มีคนให้ความสนใจน้อยมาก โดยได้มีการสำรวจจำนวนการโหลดแอปพลิเคชั่น พบว่า มีผู้โหลดแอปพลิเคชั่น ใน 1 ปี เพียงแค่ 2,000 กว่าคน จากจำนวนคนที่มาสถาบันวิทย์ฯ 2-3 แสนคนต่อปี ซึ่งถือว่าคนให้ความสนใจน้อยมาก คาดว่าเกิดจากผู้เข้าชมให้ความสนใจในปลาและความสวยงามของสถานที่มากกว่า

 

ดร.วีณา คงพิษ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเออาร์ฟิชบียูยู กล่าวว่า นิสิตชั้นปีที่4 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการจัดทำโครงงานขึ้น จึงได้ให้คำแนะนำนิสิตไปว่าควรหาข้อมูลจากเรื่องใกล้ตัว ในมหาวิทยาลัยหรือรอบ ๆ ถ้าหากพบปัญหาแล้ว ควรใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยกลุ่มนิสิตผู้จัดทำโครงงานชิ้นนี้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี กราฟิก และมัลติมีเดีย จึงได้หาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ และพบว่าทางสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านเทคโนโลยี จึงได้เข้าไปสอบถามถึงปัญหาและต้องการให้ช่วยปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีในด้านใดหรือไม่ จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่นเออาร์ฟิชบียูยู ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหา

 

รูปภาพ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน เออาร์ฟิชบียูยู

 

ดร.วีณา กล่าวอีกว่า โดยหลังจากทราบถึงปัญหาแล้ว กลุ่มนิสิตผู้จัดทำโครงงานจึงเข้ามาปรึกษา และเริ่มจัดทำแอปพลิเคชันเออาร์ฟิชบียูยูขึ้น โดยใช้ทุนของนิสิตเองทั้งหมด ซึ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแค่ตัวทดลอง และด้วยข้อจำกัด เช่น สามารถรองรับได้เฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) แต่ไม่รองรับ ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) จึงอาจทำให้ตัวแอปพลิเคชั่นไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร และอีกสาเหตุ คือเรื่องของเวลา รวมไปถึงเรื่องงบประมาณของสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีไม่เพียงพอ

 

ปาณัสม์ จันทร์สงเคราะห์ บัณฑิตคณะวิทยาการสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในนิสิตผู้ร่วมผลิตแอปพลิเคชัน เออาร์ฟิชบียูยู กล่าวว่า หลังจากที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำโครงงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พบว่าทางสถาบันฯ ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสัตว์ทะเลแก่ผู้เข้าชม จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงงานนี้ขึ้น ส่วนปัญหาหลังจากจัดทำแอปฯ ขึ้น คือปัญหาตัวแอปฯ ที่ทำยังไม่สมบูรณ์  สามารถใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ยังไม่รองรับการใช้งาน จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ครบตามวัตถุประสงค์ โดยปัญหาหลักที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นปัญหาด้านเวลาที่มีจำกัดและเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

 

รูปภาพ สาธิตการใช้แอปพลิเคชั่น เออาร์ฟิชบียูยู

 

อมรรัตน์ นันดอนคา นิสิตชั้นปีที่ 3 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตผู้เคยใช้แอปพลิเคชัน เออาร์ฟิชบียูยู กล่าวว่า เคยใช้แอปพลิเคชันนี้ เนื่องจากตอนที่มาสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ นั้น ตนเห็นมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน  และมีความน่าสนใจ จึงทดลองใช้แอปพลิเคชัน โดยหลังจากได้ทดลองใช้งานแล้วพบว่าตัวแอปพลิเคชันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการดาวน์โหลด รวมไปถึงตัวแอปพลิเคชันนั้น มีระบบการใช้งานที่ยังไม่เสถียร จึงทำให้รู้สึกว่าตัวแอปพลิเคชันนี้ ควรมีการปรับปรุง และ พัฒนาให้มีความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

อนัญญา มีศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตผู้ไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน เออาร์ฟิชบียูยู กล่าวว่า ตนเองมาสถาบันวิทยาศาสตร์ฯอยู่หลายครั้ง แต่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเลย เนื่องจากอาจมีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง จึงทำให้ไม่เคยสังเกตว่ามีการเปิดให้ใช้แอปพลิเคชั่นตัวนี้มาก่อน

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation