Twitter

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้บริการรถสวัสดิการ เพื่อแก้ปัญหารถล่าช้า เพิ่มความสะดวกให้แก่นิสิต รวมถึงระบุเส้นทางการเดินรถอย่างชัดเจน

        นายอนุวัฒน์ ช่างสลัก ประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาให้ข้อมูลกับทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ว่า มีนิสิตเข้ามาร้องเรียนปัญหาเรื่องการใช้งานรถสวัสดิการ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องความล่าช้าของรถทำให้ต้องรอนานกว่าปกติ รวมไปถึงรถมีจำนวนไม่พอต่อความต้องการ ทางด้านมหาวิทยาลัยบูรพาจึงนำปัญหานี้ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่ใช้บริการ

        ดร.นพคุณ บุญกระพือ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้ร่วมจัดตั้งโครงการแอปพลิเคชันรถสวัสดิการ กล่าวว่า จำนวนผู้ใช้รถสวัสดิการมีจำนวนมาก แต่รถมีไม่มากพอต่อความต้องการของนิสิต และไม่มีตารางเวลาการเดินรถที่แน่นอน ทำให้นิสิตต้องใช้เวลารอรถสวัสดิการนานหลายนาที ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนี้ จึงนำไปสู่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยสามารถกำหนดหรือบอกผู้ใช้ได้ว่าเมื่อไรรถสวัสดิการจะมาถึงป้ายรถ ซึ่งสามารถบอกได้ล่วงหน้า 2 คัน รวมไปถึงสามารถดูแผนที่ในระบบว่ารถที่กำลังวิ่งอยู่มีสายไหนวิ่งบ้าง

        นายฐาฤทธิ์ ส่งแสง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประสานงานโครงการแอปพลิเคชันรถสวัสดิการ กล่าวว่า ในส่วนของการทำงานขณะนี้ได้ติดตั้งระบบติดตามรถสวัสดิการ(GPS) ทุกคันที่วิ่งแล้วเพื่อประมวลผลข้อมูลระยะเวลาการวิ่งของรถสายสีเแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เช่น จากหน้ามหาวิทยาลัยไปหอพักพักหญิงเทา-ทอง 4 ว่าแต่ละคันใช้เวลาวิ่งกี่นาที โดยจะวัดค่าออกมาเป็นส่วนแสดงผล

        นายฐาฤทธิ์ กล่าวต่อว่า การสื่อสารจากระบบสู่ผู้ใช้งานแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก เป็นจอโทรทัศน์ติดตั้งตามป้ายรถสวัสดิการ เพื่อแสดงผลระยะเวลาที่รถสวัสดิการกำลังจะมาถึง โดยกำหนดเป็นนาที ยกตัวอย่าง รถจากสายสีน้ำเงินจะมาในอีก 2 นาที ส่วนช่องทางที่ 2 เป็นแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งผู้ที่ใช้ระบบแอนดรอยด์(Android) และไอโอเอส(IOS) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยตัวระบบผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ป้ายรถสวัสดิการ เช่น เพื่อตรวจสอบว่าป้ายรถสวัสดิการที่กำลังจะไปอีกกี่นาทีรถจะมาถึง

        “แอปพลิเคชันยังเป็นตัวทดลองอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับแก้ค่าแสดงผลให้แม่นยำมากขึ้น โดยคาดว่าระบบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและพร้อมเปิดให้ใช้งานได้ในเดือนมกราคมปีหน้า” นายฐาฤทธิ์กล่าว

        นางสาวธมลวรรณ อ่อนนอด นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนขึ้นรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยไม่บ่อยนัก เมื่อไรที่อยากทราบว่ารถสวัสดิการสายสีใดไปทางไหน ตนจะดูตามป้ายที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณรอรถสวัสดิการ แต่ตนรู้สึกว่ารถมาช้าทำให้เสียเวลาและไม่ทราบว่ารถสวัสดิการจะมาถึงเมื่อไร อยากให้มีเวลาบอกที่ชัดเจน

        นางสาวบุญศิริ อัตชัยยง นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ปัญหาของรถสวัสดิการในขณะนี้คือ มีผู้ขับรถไม่สุภาพ และไม่จอดตามป้าย รวมไปถึงรถบางคันยังวิ่งไม่ตามสายที่ได้แบ่งไว้ เช่น สายสีแดงสลับไปวิ่งสายสีน้ำเงิน ทำให้ตนไม่แน่ใจว่ารถนั้นวิ่งไปทางใด อีกทั้งรถสวัสดิการยังล่าช้าไม่ตรงเวลา บางครั้งตนต้องรอรถนานมากกว่า 30 นาที ในส่วนของแอปพลิเคชันที่จะเปิดให้ใช้งานในปีการศึกษาหน้า ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี และอยากให้ระบุเวลาที่แน่นอนในการเดินรถ

Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492