Twitter

การสอนแบบสโคเปียล้าสมัย เทคโนโลยีใหม่ใช้งานได้สะดวกและดีกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ชอบการสอนแบบในห้องเรียนมากกว่าระบบเรียนทางไกล

          การเรียนการสอนทางไกลหรือสโคเปีย (SCOPIA) ใช้บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อใช้โปรแกรมส่งผ่านจากอินเทอร์เน็ตไปยังนิสิตที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ ขณะนี้ผู้ใช้งานระบบสโคเปียเปลี่ยนไปใช้ระบบ Echo360 เป็นระบบการเรียนการสอนเช่นเดียวกับสโคเปียแทน เนื่องจากระบบเดิมไม่ตอบสนองต่อความต้องการ

          นางวนิชา ทองแพง นักวิชาการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยบูรพา กล่าวว่า ระบบการเรียนทางไกลหรือสโคเปีย (SCOPIA) เป็นโปรแกรมที่ใช้สอนหน้าห้องเรียน และสำหรับนิสิตที่ไม่สามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ โดยอาจารย์จะสอนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ทันที ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำห้องสำหรับการสอนทางไกลไว้ทุกคณะ และอาจารย์ต้องเป็นผู้บอกนิสิตว่าจะใช้ห้องใดในระบบเพื่อเข้าเรียน ซึ่งการใช้งานของระบบเรียนทางไกล (SCOPIA) ขึ้นอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต หากสัญญาณไม่เสถียรจะทำให้ภาพไม่คมชัดและเสียงขัดข้อง แต่มีอาจารย์บางส่วนไม่ค่อยชื่นชอบการสอนผ่านสโคเปีย (SCOPIA) เพราะไม่ชอบการใช้งานหรือเทคโนโลยี แต่ชอบการเรียนการสอนแบบเห็นหน้าปกติมากกว่า

          นางวนิชา กล่าวด้วยว่า นอกจากการเรียนการสอนด้วยระบบเรียนทางไกล (SCOPIA) แล้ว ยังมีอีกหนึ่งระบบ ซึ่งเป็นระบบคล้ายกันคือ ระบบ Echo360 จะใช้บันทึกการเรียนการสอนเช่นเดียวกับสโคเปีย โดยขณะนี้ทางห้องที่ใช้บันทึกการสอนของระบบ Ecoho360 อยู่ในช่วงดำเนินการ และยังติดตั้งไม่เสร็จทุกคณะ

          ดร.ธนวิน ทองแพง อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ระบบสโคเปีย (SCOPIA) เดิมมีประโยชน์มาก เพราะการใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการสอนได้ดี แต่ปัจจุบันระบบนี้มีความสำคัญน้อยลง เหตุเพราะสโคเปีย (SCOPIA) มีข้อเสียเรื่องของการลงโปรแกรม เพราะนิสิตไม่สามารถลงโปรแกรมได้ ถือเป็นปัจจัยส่วนใหญ่ที่ส่งผลให้ผู้สอนกับผู้เรียนรู้สึกเบื่อไปโดยปริยาย

          “การใช้ระบบเรียนทางไกลบริเวณที่มีสัญญาณดีบางครั้งยังล่าช้า ยิ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกล ระบบ แทบจะไม่มีผล อาจเพราะไม่ได้ใช้เครื่องของสำนักคอมพิวเตอร์แต่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง ฉะนั้นการใช้สโคเปีย (SCOPIA) จึงต้องใช้ในบริเวณที่มีระบบสัญญาที่ดีระดับหนึ่ง” ดร.ธนวิน กล่าว

          ดร.ธนวิน กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน เช่น Line ที่ใช้สนทนากลุ่มได้และสะดวกมากกว่า แม้กระทั่งสมาร์ทโฟน หากมีการประชุมกลุ่มไม่ใหญ่มากก็จะใช้ Facetime อาจเรียกได้ว่าสโคเปีย (SCOPIA) ล้าสมัยไปแล้ว เพียงแต่ดีตรงที่ยังอยู่ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492