นิสิตม.บูเผย ระบบการชำระเงินค่าเทอมออนไลน์ใช้งานยาก เงื่อนไขเยอะ ด้านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชี้ไม่เคยมีนิสิตมาร้องเรียนเรื่องระบบการชำระค่าเทอมที่ยุ่งยาก หากพบปัญหาสามารถแจ้งเข้ามาได้

 

                                                                                                                      

จากการสำรวจของทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ พบว่า มีนิสิตพูดถึงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ว่ามีการใช้งานที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการผูกบัญชีออนไลน์ โดยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มี 2 แบบ คือ แบบที่ชำระด้วยตนเองผ่านธนาคารและแบบจ่ายผ่านระบบออนไลน์ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร

 

ผศ.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ผู้ดูแลด้านระบบทะเบียน (REG) กล่าวว่า การชำระเงินค่าบำรุงและธรรมเนียมการศึกษานั้น มี 2 ช่องทาง คือ 1.การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้จากระบบบริการการศึกษา (https://reg.buu.ac.th) 2.ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ internet-banking

 

 

ผศ.สหัทยา กล่าวต่อว่า การชำระเงินค่าเทอมผ่านระบบออนไลน์มีกฎเช่นเดียวกับการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร คือ ต้องชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ชำระเงินค่าเทอมตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ประมาณร้อยละ 74 ชำระผ่านระบบ internet-banking ประมาณร้อยละ 20 ส่วนนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำหนด มีประมาณร้อยละ 4  และอีกร้อยละ 2 ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนเรื่องการร้องเรียนนั้นยังไม่เคยพบการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการชำระเงิน หากเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบ ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าข้อร้องเรียนนั้นเกิดจากสาเหตุใด เช่น ระบบเครือข่าย หรือ coding เป็นต้น แล้วจึงปรับแก้ตามสาเหตุของปัญหา

 

นายปฏิภาณ พัฒดา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์แต่เคยทดลองเข้าไปในระบบการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งตนรู้สึกว่าระบบการชำระเงินออนไลน์ใช้งานยาก ซับซ้อน และต้องผูกบัญชีธนาคารที่มีเงื่อนไขมากมาย โดยตนคิดว่าควรมีการปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

 

พิธกานต์ ชูกลิ่น นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนไม่เคยทราบมาก่อนว่ามหาวิทยาลัย มีระบบจ่ายแบบผูกบัญชี เพราะปกติเวลาตนจ่ายค่าเทอม ตนจะพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม จาก http://reg.buu.ac.th แล้วนำใบไปชำระค่าเทอมที่ธนาคาร ตนเห็นว่าถ้าทางมหาวิทยาลัยมีให้จ่ายทางออนไลน์ได้ ก็อยากให้มีความสะดวกมากขึ้น เช่น การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation